SMART CITY

Sector 3: Cererile pentru înscrierea copiilor la creşă se depun exclusiv online, între 22-26 iunie

„În data de 19 iunie 2020 va fi afişat numărul de locuri disponibile pe site-ul DGASPC Sector 3, respectiv www.dgaspc3.ro. În perioada 22 iunie – 26 iunie 2020 se vor putea depune cererile de înscriere exclusiv online, în aplicaţia existentă pe site-ul DGASPC Sector 3, care va fi activă începând cu data de 22 iunie 2020, ora 9,00”, precizează autoritatea locală.

Analiza dosarelor depuse exclusiv online se va face în perioada 29 iunie – 2 iulie, iar pe 3 iulie, ora 12,00, vor fi afişate pe site-ul www.dgaspc3.ro listele cu codurile generate de aplicaţie la înscriere, numai pentru dosarele declarate admise.

La baza analizării şi aprobării cererilor de înscriere stau următoarele criterii: ordinea depunerii cererilor în aplicaţia online; domiciliul pe raza Sectorului 3.

Cererile de înscriere la creşă pentru copiii ai căror părinţi au domiciliul în alt sector/judeţ sau deţin viză de reşedinţă în Sectorul 3 vor fi soluţionate favorabil doar în limita locurilor disponibile. Criteriul proximităţii creşei faţă de locuinţă sau de locul de muncă nu stă la baza analizării cererilor.

Copiii care fac parte dintr-o familie monoparentală cu domiciliul în Sectorul 3 au prioritate la înscriere. Copiii ai căror fraţi vor beneficia în continuare de serviciile creşei pentru care s-a optat în anul şcolar 2020-2021 au prioritate la înscrierea în cadrul aceleiaşi creşe.

Mai au prioritate dosarele de înscriere din care reiese faptul că ambii părinţi au loc de muncă sau realizează venituri.

Părinţii ale căror cereri de înscriere se află pe lista de aşteptare şi nu au fost aprobate în cursul anului şcolar 2019 – 2020 vor depune o nouă cerere de înscriere în sesiunea de înscrieri aferentă anului şcolar septembrie 2020 – iulie 2021.

Actele necesare pentru înscrierea copiilor la creşă sunt: cererea de înscriere completată de părinţi/reprezentanţi legali; copia certificatului de naştere al copilului; copia cărţii de identitate a mamei; copia cărţii de identitate a tatălui; copia hotărârii/sentinţei de divorţ sau de încredinţare a copilului, dacă este cazul; copia hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei, dacă este cazul; adeverinţă de venituri sau de salariat pentru ambii părinţi, eliberată de angajator; în cazul în care unul dintre părinţi se află în concediu de creştere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizaţiei de creştere copil, eliberată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; adeverinţă de venit de la ANAF pentru părinţii care obţin venituri din alte activităţi (dacă sunt administratori/asociaţi unici într-o societate ori au activităţi independente) sau care nu realizează venituri.

Toate documentele vor fi încărcate în aplicaţia online de pe site-ul www.dgaspc3.ro, în perioada 22 – 26 iunie. Odată depăşită această perioadă, dosarul incomplet va fi declarat respins.

Pentru completarea dosarului de înscriere, părinţii vor depune la sediul creşei unde a fost admis copilului, la o dată ulterioară ce va fi comunicată odată cu lista copiilor admişi, următoarele documente: adeverinţă medicală conform căreia copilul este clinic sănătos şi poate intra în colectivitate; fişa de vaccinări a copilului; avizul epidemiologic (are o valabilitate de 48 de ore şi se va depune la creşa în evidenţele căreia se află copilul, la data intrării acestuia în colectivitate).


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button