Sector 2. Dezinteres față de bursele elevilor cu media generală sub 9

17 nov. 2020
23 Afișari
Sector 2. Dezinteres față de bursele elevilor cu media generală sub 9

Consiliul Local al Sectorului 2 și primarul Radu Mihaiu manifestă profund dezinteres față de situația elevilor, încălcând legea prin neoferirea de burse în mod corespunzător, arată Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) și FNAP-IP București într-un comunicat de presă.

De asemenea, li s-a solicitat să modifice, de urgență, Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local care urmează să fie dezbătut astfel încât să includă și elevii cu medii între 8,50 și 8,99, potrivit criteriilor legale.

Consiliu Local urmează să aibă o ședință, pe masa căruia se va afla o propunere care are ca scop stabilirea cuantumurilor pentru bursele de merit, performanță, sociale și de studiu pentru școlar curent 2020-2021. În acest proiect de HCL este stipulat faptul că primăria nu va acorda fonduri pentru bursele de merit adresate elevilor cu medii între 8,50 și 8,99, fapt contradictoriu cu criteriile legale de acordare a burselor.

În OMECTS 5576/2011 este prevăzut în mod concret la art. 8 (1) faptul că „bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar.” De asemenea, conform art. 82 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, consiliile locale au obligaţia ca anual să adopte o hotărâre prin care stabilesc cuantumul şi numărul burselor de performanţă, merit, studiu şi ajutor social pentru elevi, cu respectarea criteriilor de acordare stabilite prin ordin de ministru, iar conform art. 105 alin. (2), lit. d) au obligaţia să prevadă în bugetul local fondurile necesare pentru acordarea burselor şcolare.

Astfel, Asociația își dorește să atragă atenția și asupra importanței acordării burselor de merit în combaterea abandonului școlar, care a ajuns la o rată îngrijorătoare în ultimii ani. Pentru copiii care au o situație financiară precară, aceste sume de bani acordate pentru rezultatele bune la învățătură din bugetele locale pot fi un factor important în vederea părăsirii timpurie a școlii.

Pe această cale, solicită Consiliului Local Sector 2 și primarului Radu Mihaiu respectarea drepturilor elevilor și alocarea cuantumurilor pentru bursele de merit desemnate elevilor cu medii între 8,50 și 9,00.

Ana-Maria Groza, președinte AEBI a declarat în comunicatul de presă: Consiliul local nu poate stabili criteriile de acordare a burselor, ci doar cuantumurile și numărul, conform legislației în vigoare. Nu numai că nealocarea fondurilor pentru această categorie de elevi este nelegală, dar încalcă și normele morale. Sunt profund dezamăgită de ceea ce denotă un dezinteres din partea primăriei față de elevii ce învață în acest sector.”

Cookies