ȘTIRI

Se pregătește lovitura finală pentru Firea. Un audit intern în PMB pentru perioada 2017-2020, de toată frumusețea

Consilierii municipali ar putea aproba contractarea unor servicii de audit care să analizeze modul în care au fost utilizate resursele financiare şi cele umane, în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2020, în cadrul aparatului de specialitate şi al entităţilor din subordinea primarului general al Capitalei.

Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de vineri a CGMB prevede contractarea unor servicii conexe în baza Standardelor Internaţionale de Servicii Conexe ISRS 4400. Principalele obiective urmărite de către prestatori vor fi următoarele:

Verificări la sânge

– Modul în care au fost îndeplinite recomandările sau măsurile constatate prin actele de control precedente încheiate de către Curtea de Conturi, respectiv de către Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti, în perioada auditată;

– Analizarea datelor din activul şi pasivul bilanţului din punct de vedere al realităţii, legalităţii şi conformităţii cu normele legate în vigoare;

– Analizarea cheltuielilor înregistrate în perioada auditată (inclusiv cele angajate în perioade precedente dar derulate în perioada auditată). Cheltuielile vor fi verificate prin procedee de eşantionare specifice activităţii de audit;

– Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada analizată; analiza modului în care au fost identificate şi fundamentate sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;

– Modul de respectare a prevederilor legate cu privire la inventarierea anuala a patrimoniului;

– Aplicarea corectă a procedurilor de achiziţie publică;

– Verificarea modului de constituire a veniturilor obţinute. Vor fi verificate numai veniturile înregistrate peste pragul valoric de 50.000 lei;

– Analizarea eficienţei utilizării resurselor umane, dacă se impune diminuarea respectiv creşterea resurselor umane pentru fiecare direcţie/serviciu;

– Respectarea normelor în vigoare cu privire la problemele de personal şi salarizarea acestuia;

– Verificarea contractelor de management şi de mandat: dacă s-au îndeplinit indicatorii de performanţă şi dacă salarizarea sau sumele plătite au fost stabilite în funcţie de nivelul indicatorilor de performanţă;

– Evaluarea sistemului informatic la nivelul aparatului de specialitate.

Verificări și la societățile în care primăria este acționar

La toate societăţile în care Municipiul Bucureşti este acţionar unic sau majoritar se vor stabili următoarele obiective suplimentare: capacitatea fiecărei societăţi de a presta serviciile de interes local stabilite prin Actul constitutiv, la standarde de calitate adecvate, cu respectarea unui raport calitate-preţ optim; rentabilitatea financiară.

La final, firmele de audit vor întocmi un raport care va conţine: concluzii, recomandări cu privire la eficientizarea utilizării resurselor umane, precum şi, dacă va fi cazul, informarea cu privire la existenţa unor indicii referitoare la săvârşirea unor infracţiuni de corupţie.

„În vederea elaborării unei strategii corecte pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Bucureşti, considerăm că este esenţial să fie efectuată o analiză temeinică a activităţii aparatului de specialitate al primarului, precum şi a tuturor entităţilor din subordinea primarului general şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti”, prevede raportul de specialitate.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button