Se pot depune cereri pentru ajutoarele de încălzire

de:
18 oct. 2010
7 Afișari
Se pot depune cereri pentru ajutoarele de încălzire

Bucureştenii din Sectorul 1 pot depune, începând de luni, 18 octombrie 2010 şi până pe 30 noiembrie, dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011.

Pentru sistemul de încălzire cu agent termic, formularele se vor ridica şi se vor depune la RADET – Sector 1. Ulterior, acestea vor fi transmise către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în vederea stabilirii dreptului financiar.

Pentru ajutoarele de încălzire cu gaze, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, formularele vor putea fi ridicate şi depuse la Pavilionul L al DGASPC Sector 1 cu sediul în bd. Mareşal Averescu nr. 17, Sector 1 de luni până joi între orele 8:30-12:00; 13:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-12:00.

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, cărbuni şi combustibili petrolieri se va stabili în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.

D.G.A.S.P.C. Sector 1 va verifica, prin sondaj, veridicitatea datelor înscrise în cererea – declaraţie pe propria răspundere, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul beneficiarului.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor sau familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 5/2003, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu; mijloace de transport (autoturisme ce depăşesc 1.600cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, iahturi, scutere de apă, bărci cu motor, autobuze, microbuze – cu excepţia mijloacelor de transport adaptate ale persoanelor cu handicap), utilaje agricole, terenuri care depăşesc 1000m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală, depozite bancare de peste 3.000 lei.

Cookies