Se pot depune cereri pentru 450 de LOCURI DE PARCARE, în Sectorul 3. DOCUMENTELE necesare

de:
21 aug. 2019
2 Afișari
Se pot depune cereri pentru 450 de LOCURI DE PARCARE, în Sectorul 3. DOCUMENTELE necesare

Pot depune cereri pentru atribuirea directă/licitație publică a unui loc de parcare persoanele care au domiciliul/rezidența în următoarele zone:

Theodor Pallady – parcajele situate la stradă (segmentul cuprins între bd. Camil Ressu și str. Trapezului), blocurile: M2, M2A, A11, M3C, M3A, M5A și M5 (cod baterie 570_6) – 207 locuri;
Theodor Pallady – parcajele situate la stradă (segmentul cuprins între bd. 1 Decembrie 1918 și bd. Nicolae Grigorescu), blocurile: U27, U28, R5, X4, X1, 26 și 27 (cod baterie 570_5) – 179 de locuri;
Octavian Goga – parcajele situate la stradă (segmentul cuprins între Calea Vitan și Nerva Traian), blocurile: M63 și M62 (cod baterie – 506) – 68 de locuri.
Cererile pot fi depuse atât la registratura Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191, program de lucru cu publicul de luni până joi între orele 8.30-16.30 și vineri de la ora 8.30 la ora 14.00), cât și online pe adresa de e-mail: parcari@primarie3.ro, însoțite de următoarele documente:

copie C.I/B.I;
copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului;
copie după cartea de identitate a autoturismului;
copia poliței de asigurare tip RCA, ITP;
copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.
Reamintim faptul că locurile de parcare sunt atribuite în conformitate cu prevederile

Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.

Cookies