ARHIVA B365

Se extind competențele primarului general asupra imobilelor din Lista monumentelor istorice

M-am întâlnit cu primarii celor șase sectoare și arhitecții șefi, pentru a debloca o situație care trenează de luni de zile, dând naștere unui adevărat blocaj administrativ. Primăria Municipiului București, alături de cele șase primării de sector, au transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) un Protocol privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, al proiectului de Ordonanță de Urgență„, a postat Firea pe pagina sa de Facebook.

Ea a precizat că această inițiativă vine ca urmare a modificărilor aduse legilor privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și necesitatea clarificării competenței de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcțiile amplasate în zonele zonele de protecție a monumentelor.

Edilul general a anunțat că specialiștii în urbanism de la nivelul administrației locale, arhitectul-șef al Capitalei alături de arhitecții-șefi ai celor șase primării de sector, au analizat contextul legislativ actual, în vederea clarificării competenței de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare la nivelul Bucureștiului și au elaborat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de lege.

Firea a spus că, prin protocolul transmis MDRAP, PMB propune un amendament care extinde competențele primarului general, cu avizul edililor de sector, asupra zonelor și imobilelor ce necesită eliberarea unui certificat de urbanism, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice, astfel — lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri monument istoric, inclusiv la anexele acestora, precum și alte construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil; imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii; clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate; imobilele teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral.

Ea a precizat că forma actuală a Legii nr. 50/1991 arată că la articolul 4, alineatul 1, litera c se modifică, prevederile fiind următoarele — „de primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului București, pentru: 1. investiții ce se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și care se realizează în extravilan; 2. clădirile clasate individual ca monument, inclusiv la anexele acestora, precum și alte construcții identificate în cadrul aceluiași imobil teren și/sau construcție și în zonele construite protejate stabilite conform legii; 3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și distribuție pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații-inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului București, precum și lucrări de modernizare și/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului București”.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button