Schimbări majore pentru administratorii de bloc. Ce trebuie să facă de la 1 ianuarie 2021 dacă vor să-și păstreze funcțiile

04 dec. 2020
329 afișări
Schimbări majore pentru administratorii de bloc. Ce trebuie să facă de la 1 ianuarie 2021 dacă vor să-și păstreze funcțiile

Schimbări importante pentru administratorii de bloc din România, după ce un nou proiect legislativ vizează prorogarea termenului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor până la 1 ianuarie 2021. Proiectul a fost votat în plenul Camerei Deputaților.

Noua lege îi vizează pe administratorii de bloc ce au la dispoziţie până în 1 ianuarie 2022 pentru a obţine certificatul de calificare profesională necesar pentru a-şi păstra funcţiile.

Certificatul de calificare

În același timp, Legea nr. 196/2018 definește atestatul și certificatul de calificare profesională pe care administratorii de condominii sunt obligați să le dețină pentru a-și desfășura activitatea de administrare.

– atestat, actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform legii, sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociaților de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local;
– certificatul de calificare profesională este actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

Totodată, potrivit Legii nr. 196/2018, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri, consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Cum se emite atestatul?

Atestatul menționat anterior se emite în baza următoarelor documente:
. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii
. cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-fìnanciară;
. cazierul fiscal.

Potrivit inițiatorilor legii ,,nivelul de pregătire prevăzut de lege pentru administratorii de condominii este necesar având în vedere atribuțiile, competențele și răspunderile acestora, precum și unul din obiectivele principale ale Legii nr. 196/2018, respectiv acela de profesionalizare a administratorilor în scopul prestării unor servicii de calitate în interesul proprietarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Până în prezent s-a constatat faptul că în numeroase situații, administratorii de condominii nu dețin suficiente cunoștințe în vederea desfășurării în bune condiții și conform legislației în vigoare, activitățile de administrare a condominiilor, fapt ce conduce, de cele mai multe ori, la prejudicierea proprietarilor din condominii și la degradarea imobilelor.”, se precizează în motivare.

Această lege va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Cookies