ARHIVA B365

SCANDALUL pe Arena Naţională continuă. Primarul interimar al Capitalei, acuzat că dezinformează

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a făcut, duminică, o serie de precizări privind Arena Naţională. 

„Agrementul pentru materialul Duraskin a fost avizat de MDRAP pe 16 februarie, iar pe 4 martie a fost solicitată modificarea agrementului. Legislația în vigoare prevede posibilitatea de a stabili măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanţă pentru securitatea la incendiu

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite următoarele clarificări cu privire la stadiul îndeplinirii procedurilor necesare funcţionării obiectivului de investiţii al Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti – Arena Națională:

Autorizația de securitate la incendiu se eliberează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București în baza prevederilor art. 1, alin. 2, lit. a) 1 din Legea nr 307 din 12 iulie 2006;

Agrementul tehnic este necesar obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul respectiv; agrementul se emite de un laborator atestat, se analizează într-o comisie tehnică și se avizează de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (CTPC);

În cazul materialului din care este construită copertina stadionului, Agrementul a fost elaborat de către Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. Bucureşti și a fost analizat în şedinţa din data de 16.02.2016 a Comisiei de avizare nr.1 a agrementelor tehnice în construcţii;
În baza avizului favorabil al Comisiei sus menţionate, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (CTPC), organism constituit pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a emis, în data de 16.02.2016, avizul tehnic pentru agrementul nr. 016-03/484-2016 pentru membrana arhitecturală pentru copertine tip Duraskin clasa C (Anexa 1);

La data de 24.02.2016, titularul de agrement – asocierea JV Max BOGL-Astaldi – a depus la MDRAP noi rapoarte de clasificare privind reacţia la foc referitoare a materialului pentru care se solicită modificarea agrementului elaborat de către ICECON, în completarea documentației depuse anterior (Anexa 2);
În data de 26.02.2016, președintele CTPC, domnul Cezar Radu Soare, secretar de stat în cadrul MDRAP, a răspuns solicitării formulate de asocierea JV Max BOGL – Astaldi, comunicând faptul că a fost emis agrementul tehnic nr. 016-03/484-2016 însoțit de avizul tehnic și că pentru completarea/modificarea documentației în baza căreia a fost emis agrementul tehnic sus menționat este necesar să se adreseze elaboratorului agrementului tehnic competent (ICECON SA) (Anexa 3);

În data de 4.03.2016, titularul de agrement, asocierea JV Max BOGL – Astaldi, a solicitat ICECON SA București modificarea agrementului tehnic prin înlocuirea rapoartelor de clasificare la foc rezultate în urma analizelor de laborator efectuate la IGSU – Centrul Național pentru Securitate si Incendiu și Protecție Civilă (acreditat național) cu rapoarte de clasificare cu rezultate superioare emise de către laboratorul de testare CSI SpA Italia, laborator acreditat, notificat la Bruxelles și semnatar EA,IAF și ILAC (Anexa 4).

Solicitarea va fi analizată în Comisia de avizare convocată pentru data de 14.03.2016, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1269/01.04.2011.

Față de somaţiile transmise ministrului administraţiei publice şi dezvoltării regionale de către mai multe persoane publice şi politicieni cu privire la luarea măsurilor necesare pentru redeschiderea Arenei Naționale, aducem următoarele precizări:

Deși, în urma testelor efectuate, copertina tip Duraskin a obținut clasa C de certificare, în conformitate cu prevederile legale, prin expertiza întocmită, în anul 2014, de expertul inginer tehnic Dan Dumitrescu, s-a concluzionat că arderea membranei nu afectează structura metalică de susținere, că încadrarea în clasa C este acceptabilă și, în această situație, prezintă siguranță pentru utilizatori. (Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 47 alin. (3): „Pentru construcţiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situaţiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcţie de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanţă pentru securitatea la incendiu, stabilite prin reglementări tehnice specifice”.)

Urmare a ședințelor comune organizate în perioada ianuarie – februarie 2016, a reprezentanților PMB, IGSU, ISU București şi MDRAP, expertul Dan Dumitrescu, care a participat la întâlniri, a întocmit o completare a raportului de expertiză prin care aduce următoarele precizări:

Stadionul Naţional nu prezintă, chiar în caz de aprindere a membranei, risc pentru utilizatorii acestuia; ü Pentru construcţia atipică a unui stadion, clasificarea C-s3,d0 este corespunzătoare;
Arena Națională este o construcție existentă și în cazul în care nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului P118-99 (normativ de siguranță la foc) se vor asigura măsuri compensatorii de siguranță la foc;

Expertul propune măsuri compensatorii imediate și măsuri ulterioare, exemplificate în Anexa 5.

Ministerul Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale apreciază că Primarul General al Municipiului Bucureşti, domnul Răzvan Sava, a dezinformat opinia publică cu privire la subiectul funcţionării Arenei Naționale: aşa cum am arătat mai sus, documentaţia pentru modificarea agrementului tehnic emis încă din 16.02.2016 a fost depusă abia în data de 04.03.2016.

Deşi avizul și agrementul au fost semnate și certificate încă din februarie 2016, agrementul tehnic pentru membrana arhitecturală tip copertină, a fost ridicat de la Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii de către reprezentantul ICECON SA în data de 03.03.2016 (certificăm acest aspect prin Anexa 1, pagina 4), fapt care arată că situaţia Arenei Naționale nu a reprezentat, până la această dată, o prioritate pentru Primăria Municipiului București.

În cazul în care, domnul Primar General al Municipiului Bucureşti are o altă soluţie pentru redeschiderea Arenei Naționale pentru competiţiile şi evenimentele publice, Ministerul Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale îi solicită Primarului să declare public care este soluția și de ce a nu a transmis, până acum, instituţiilor abilitate, soluţiile Domniei Sale.

(1)autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei – esenţiale securitate la incendiu.

Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții este constituit și funcționează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAP, autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcții, conform art. 3, alin. (1) al HG nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul realizează activități de specialitate, prin specialiști în domeniu care activează în: · comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții; · comisii de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări și organismelor de atestare a conformității produselor pentru construcții cu specificații tehnice armonizate etc.”

 

Primarul general interimar al Capitalei, Răzvan Sava, i-a solicitat, vineri, vicepremierului Vasile Dîncu accelerarea procedurilor în urma cărora Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să elibereze agrementul privind materialul din care este realizat acoperișul de la Arena Națională.

„S-au făcut niște teste în România, din care a rezultat că acel material este clasificat clasa C, adică arde ca hârtia. Producătorul materialului respectiv a făcut niște teste într-un laborator în Italia — un laborator acreditat și notificat la Bruxelles — a venit cu rezultatul testelor pe acel material. A rezultat că el se clasifică în clasa B. Acest material a fost depus la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea agrementului, pe data de 24 februarie 2016. Așteptăm de la Ministerul Dezvoltării să îl analizeze și în funcție de decizia pe care o va lua, să vedem: avem agrement sau nu”, a spus edilul, joi.

Vicepremierul Vasile Dîncu a declarat vineri, la Zalău, că există toate condițiile pentru ca meciul de fotbal România-Spania să se joace la București, pe Arena Națională, existând numai problema acceptului Primăriei.

„O să-i răspund mai complex domnului Sava, pentru că nu am vrut să frâng de la început cariera politică a unui tânăr politician. Am adunat trei ministere care au lucrat la o soluție, ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții, am lucrat împreună și cu reprezentanți ai primăriei pentru a face împreună un dosar de câteva sute de pagini privind organizarea securității spectatorilor la meciul respectiv. Aveam toate condițiile, ne pregăteam să anunțăm acest lucru și în ultimul moment a venit domnul primar și ne-a spus că dacă nu-i dăm autorizație sau dacă nu schimbă legea pentru ca el să primească autorizație atunci el nu este de acord cu asta, pentru că el vrea să respecte legalitatea întru totul. Adică a vrut să devină o statuie a legalității întruchipate, să ne arate pe de o parte că vechiul primar nu a făcut lucrul care trebuie pentru stadion și alte chestiuni în prag de campanie. Ne pare rău că un tânăr politician are o asemenea tratare a unei probleme publice foarte importante”, a afirmat Vasile Dîncu.

Vicepremierul a subliniat că în acest moment se pune doar problema acceptului Primăriei Capitalei.

‘Noi am pregătit toate acele documente. O să facem publice și alte aspecte legate de asta. Deci există în acest moment toate condițiile pentru ca să se desfășoare meciul cu Spania în 27 martie, la București. Este numai problema acceptului Primăriei. (…) Domnul primar încearcă mai degrabă să caute ceva politic, dar noi nu putem schimba legea prin care să optimizăm, să spunem așa, populismul candidaților din campanie și nici nu putem să eliminăm lipsa de curaj a celor care se gândesc în primul rând la cariera lor politică și nu se gândesc la oameni și la cetățenii din orașele respective”, a menționat Dîncu.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button