ESENTIAL

Şase şcoli din Bucureşti vor fi modernizate: Una va avea bazin de înot acoperit şi sală de fitness

Indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru realizarea obiectivelor de investiţii la cele şase şcoli au fost aprobate deja de Consiliul Local Sector 2, după cum urmează: 

1. Liceul Teoretic C.A. Rosetti din str. Giuseppe Garibaldi nr.11 Sectorul 2: închidere bazin de înot existent şi extindere (dotări şi sală de fitness) – investiţie de 10,81 milioane lei fără TVA

La Liceul Teoretic C.A. Rosetti s-a constatat că bazinul de înot existent şi corpul de clădire anexat acestuia (cu destinaţia de vestiar) sunt într-o stare avansată de degradare din punct de vedere al finisajelor. Totodată, bazinul este descoperit, în incapacitate de utilizare, având şi echipamente neutilizabile (defecte, incomplete, lipsă). „În aceste condiţii, pentru desfăşurarea în condiţii adecvate, la un standard european, într-un mediu sănătos, a procesului de învăţământ se propune să fie demarate lucrări de închidere a bazinului existent şi de extindere a clădirii anexate”, se menţionează în documentele care au stat la baza Hotărârii de Consiliu Local Sector 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de modernizare a celor şase şcoli. 

2. Şcoala Gimnazială nr. 145 – Grădiniţa nr.129 din Intrarea Pâncota nr.16 Sectorul 2: desfiinţare construcţie existentă şi extindere corp nou grădiniţă – investiţie de 4,13 milioane lei fără TVA

„La clădirea Şcolii nr.145 – Grădiniţa nr.129 s-a constatat că este într-o stare avansată de degradare, improprie pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, existând riscul de prăbuşire, fapt ce justifică desfiinţarea acesteia şi construcţia unei alte clădiri cu aceeaşi funcţiune – grădiniţă”, se menţionează în documentele administraţiei locale. 

3. Colegiul Naţional Mihai Viteazul – Şcoala Gimnazială Iancului din Bdul. Pache Protopopescu nr.50 Sectorul 2: desfiiinţare anexe existente şi construire sală sport – investiţie de 1,31 milioane lei fără TVA

Conform Legii educaţiei, unul din principiile care guvernează învăţământul preuniversitar este acela al promovării educaţiei prin sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi practicarea activităţilor sportive. Ţinând cont de faptul că la Colegiul Naţional Mihai Viteazul – Şcoala Gimnazială Iancului nu există amenajată o sală de sport care să corespundă scopurilor educative urmărite, este necesară demararea unui proiect de construire a unei astfel de structuri, apreciază Consiliul Local Sector 2. 

4. Şcoala Gimnazială Maria Rosetti din str. Giuseppe Garibaldi nr.3 Sectorul 2: extindere corp şcoală – investiţie de 4,51 milioane lei fără TVA

La Şcoala Gimnazială Maria Rosetti s-a constatat faptul că este imperios necesară mărirea spaţiului pentru procesul educaţional datorită numărului mare de cereri de înscriere a elevilor, în prezent spaţiile didactice ocupând şi spaţiile cu alte destinaţii precum cele administrative şi festive.„Astfel, pentru asigurarea desfăşurării în condiţii adecvate, la standarde europene, a procesului de învăţământ se propune să fie demarate lucrări de extindere a imobilului cu un corp de clădire având destinaţia de săli de clasă”, specifică Primăria Sectorului 2. 

5. Şcoala Gimnazială nr.25 din str. Silvia nr.54 Sectorul 2: extindere şi reabilitare sală de sport şi realizare teren de sport în aer liber – investiţie de 1,43 milioane lei fără TVA

La Şcoala Gimnazială nr.25 s-a constatat că sala de sport nu corespunde normelor de igienă sanitară şi nici celor de protecţie la incendiu din cauza degradării finisajelor exterioare şi interioare. „Totodată, spaţiile exterioare destinate activităţii sportive sunt insuficiente raportat la numărul de copii existenţi, fapt pentru care pentru extinderea acestora se propune desfiinţarea atelierului de reparaţii aflat într-o stare avansată de degradare”, informează administraţia locală. 

6. Şcoala Gimnazială nr. 32 din Şos. Sportului nr.21 Sectorul 2: extindere corp de grădiniţă – investiţie de 6,88 milioane lei fără TVA. 

Datorită intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr.3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I şi a Calendarului de înscrieri, fiecare locuinţă fiind arondată unei unităţi de învăţământ obligatoriu, Şcoala Gimnazială nr.32 a fost desemnată şcoală de circumscripţie şi, prin urmare, un număr mare de copii urmează să studieze la această unitate de învăţământ. „La această şcoală spaţiul existent în care se desfăşăară activitatea de educaţie s-a dovedit insuficient, ceea ce impune crearea de noi locuri prin construirea unui corp de clădire, anexat la corpul existent al imobilului, cu destinaţia de grădiniţă”, se arată în documentele care au stat la baza Hotărârii de Consiliu Local Sector 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de modernizare a celor şase şcoli. 

Investiţia totală în lucrările de reamenajare la cele şase şcoli din Sectorul 2 se ridică la suma de aproximativ 29 milioane lei (6,4 milioane euro), suma fiind asigurată din bugetul administraţiei locale. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button