LA MINE-N CARTIER

S-au redeschis șantierele pentru reabilitarea termică

Șantierele pentru lucrările de reabilitare termică au fost redeschise, iar constructorii au montat deja schelele  la 35 de blocuri din cele 190 pe care Primăria Sectorului 1 şi-a propus să le termoizoleze în 2014, GRATUIT.

În urma reabilitării termice, raportul dintre consumul de energie termică şi pierderile de căldură se echilibrează, iar facturile plătite de bucureşteni pentru întreţinerea apartamentului se reduc semnificativ.

Beneficiile reabilitării termice se fac simțite și în zilele caniculare de vară, nu doar iarna, prin faptul că în apartamentul termoizolat se păstrează o temperatură cu 5-6 grade mai mică decât în blocurile nereabilitate termic.

De la începutul programului, în anul 2008, 628 de blocuri au fost anvelopate în Sectorul 1, ceea ce reprezintă aproximativ 65% din totalul imobilelor eligibile de a intra în program. Până la sfârşitul anului 2015, administrația locală şi-a propus să finalizeze programul de reabilitare termică.

În Sectorul 1, odată cu anveloparea gratuită a blocurilor proprietarii primesc gratuit şi certificatul de performanţă energetică al clădirii. Certificatul energetic se acordă pe bloc şi nu pentru fiecare apartament în parte.

Începând cu data de 20 iulie 2013, dată la care a intrat în vigoare legea care reglementează performanţa energetică a locuinţelor, proprietarii de imobile nu-şi mai pot vinde sau închiria locuinţa în lipsa certificatului energetic. Astfel, contractul de vânzare – cumpărare şi cel de închiriere pot fi anulate dacă locuinţa nu este auditată din punct de vedere energetic. Mai exact, proprietarul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificatul energetic.

Certificatul energetic este un document oficial valabil 10 ani de la data emiterii, prin care se atestă performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente.
Lucrările de intervenție la anveloparea blocurilor de locuințe constau în: izolarea termică a pereților exteriori; înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic; termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei; izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care, prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter; lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate, aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de reabilitare termică, precum și lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button