ARHIVA B365

S-a stabilit cum vor fi eutanasiați câinii fără stăpân prinși de hingheri

Iată ce prevăd normele de aplicare a legii, cum vor fi eutanasiați câinii fără stăpân care rămân neadoptați: Operațiunea va fi efectuată doar de către medici veterinari, în săli de chirurgie, conform Ghidului aprobat de Colegiul Medicilor Veterinari.

GHIDUL PENTRU EUTANASIEREA ANIMALELOR, AICI

NORMELE METODOLOGICE POT FI CONSULTATE ÎN TOTALITATE, AICI

„Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicati, adoptati direct, adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular special al carui model este prevazut la anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

(2) Imputernicitul primarului nu poate emite decizii de eutanasiere decat pentru câinii fără stăpân din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Art. 37. – Eutanasierea câinilor este efectuata numai de către medicii veterinari de liberă practică, organizati în condiţiile legii, si numai in sali de chirurgie, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 lit. B pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 38. – (1) Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarie Organizatiei Mondiale pentru Sanatate animala.

(2) Urmatoarele metode, proceduri şi practici nu sunt acceptate din considerente ce privesc
bunastarea animalului:
a) Metode chimice:
1. administrarea de embutramida +mebenzonium+tetracaina (T61) fara sedare sau pe alte căi
de administrare în afara celei intravenoase;
2. administrarea de cloralhidrat;
16
3. protoxid de azot: este permisă utilizarea împreună cu alte substanţe inhalante pentru a grăbi
instalarea anesteziei, dar utilizat singur nu va induce anestezia;
4 adminsistrarea de: eter, cloroform, cianură, stricnină, agenţi de blocare neuromusculara
(nicotină, sulfat de magneziu, clorură de potasiu, toţi agentii curariformi): când sunt utilizate
individual, aceste substante produc are loc stop respirator înainte de pierderea cunoştinţei, astfel încât
câinele poate percepe durerea;
5 adminstrarea de formol sau de solvenţi şi produse de gospodărie;
b) Metode mecanice:
1. embolia gazoasă la animalul conştient;
2. incinerarea unui animal viu;
3. exsangvinare a animalului conştient;
4. decompresie: dilatarea gazului blocat în cavităţile corpului poate fi foarte dureroasa;
5. inecarea;
6. hipotermia, ingheţarea rapidă;
7. asomarea: asomarea nu este o metoda de eutanasiere, ea trebuie urmată întotdeauna de o
tehnica care produce moartea;
8. utilizarea unor capcane mortale;
9. electrocutarea animalului conştient.
Art. 39. – (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe
străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a pevederilor Regulamentului (CE) nr.
1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme
sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate
consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi ale Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi
evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Fiecare adăpost de câini trebuie sa aibă încheiat un contract cu o unitate de
ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii proprii de
incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.”

Cum se face adopția la distanță

Cei care doresc, pot adopta la distanță câini fără stăpân din adăposturile primăriei. Astfel, câinii scapă de eutanasiere, atâta timp cât le este plătită întreținerea. 

„Adoptia la distanta a câinilor fără stăpân.
Prelungirea perioadei de stationare in adapost a câinilor nerevendicati,
neadoptati direct si neadoptati la distanta
Art. 26. – (1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a câinilor fără stăpân in adapostul public,
acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
(2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unui formular al carui model este
prevazut la anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(3) Câinii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenţă a câinilor
cu stăpân, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate.
(4) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea câinilor adoptati prin
aceasta procedura, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa prelungeasca termenul de
adapostire al câinilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate
prin declaratia de adoptie la distanta.
Art. 27. – (1) Persoanele care adopta la distanta câini fără stăpân suportă toate cheltuielile
necesare pentru mentinerea câinilor in adapost.
(2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a câinilor fără stăpân adoptati la distanta
sunt stabilite prin hotarare a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti..
(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa utilizeze donatiile efectuate de
persoanele care adopta la distanta numai pentru intretinerea câinilor adoptati prin aceasta procedura.
(4) Adopţia la distanţă poate fi încetată de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, daca
adoptatorul nu respecta pentru o perioada de două saptamani consecutive, obligatiile asumate prin
declaratia de adoptie la distanta.
(5) Numarul câinilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat.
Art. 28. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa dea curs cererilor de
adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire fara a perturba actiunile de gestionare a populatiei
de câini fara stăpân.
(3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice, câinii fără stăpân adoptati la distanta pot fi
preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile art. 23, cu acordul adoptatorului la
distanta.
Art. 29. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14
zile lucratoare, pentru câinii care nu au fost revendicati, adoptati direct sau adoptati la distanta, daca
exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor:”

Sursa: ansvsa.ro


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button