ARHIVA B365

Românii vor putea cere şi primi de la Fisc documente prin e-mail

În prezent, Codul de procedură fiscală reglementează posibilitatea organelor fiscale de a emite acte administrative fiscale doar în formă scrisă, pe suport hârtie. Mai mult, chiar şi prevederile referitoare la comunicarea respectivelor acte sunt adaptate acestei modalităţi de emitere. Această manieră de lucru este utilizată şi pentru alte acte procedurale (notificări, somaţii, solicitări de informaţii etc.) pe care organele fiscale le emit şi le comunică contribuabililor. Totodată, Codul prevede posibilitatea depunerii electronice la distanţă doar în ceea ce priveşte declaraţiile fiscale, notează zf.ro.

Anul trecut, administraţiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverinţe de venit tiparite, măsura propusă având ca efect reducerea costurilor de administrare fiscală şi soluţionarea mai rapidă a cererilor contribuabililor.

Actele vor purta semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice în cazul celor emise de organele fiscale din cadrul ANAF sau a autorităţii administraţiei publice locale pentru documentele emise de compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ teritoriale.

Pentru transmiterea documentelor privind situaţia fiscală a unui contribuabil, la solicitarea altor autorităţi publice, nu se justifică acordul contribuabilului în cauză, iar acesta nu mai este obligat să se deplaseze iniţial la administraţia fiscală pentru obţinerea documentului care îi atestă situaţia fiscală şi să-l depună ulterior.

Astfel, se creează baza legală pentru persoanele fizice în vederea dezvoltării procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decât certificatul digital calificat, respectiv cele de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministrului.

Aceste mijloace de comunicare electronică vor putea fi folosite şi de către administraţia locală în relaţia cu contribuabilul.

Pentru persoanele fizice, noile reglementări creează baza legală în vederea dezvoltării procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decât certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministru. Aceste mijloace de comunicare electronică vor putea fi folosite şi de către administraţia locală în relaţia cu contribuabilul.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button