ARHIVA B365

România, trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Din ce cauză

În baza Directivei, conform datelor analizate de Profit.ro, firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător, iar societățile care au astăzi acționar având astfel de titluri, care nu includ elementele de identificare ale titularului, vor fi obligate să le transforme în acțiuni nominative în termen de cel mult 1 an și jumătate.

Comisia a propus impunerea de către CJUE a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare. Directiva ar fi trebuit implementată de anul trecut. Acum, termenele de conformare vor fi calculate de la data la care și Parlamentul aprobă proiectul, iar actul este publicat în Monitorul Oficial. Profit.ro a avertizat din primăvară că proiectul mai trebuie aprobat de ambele Camere ale Parlamentului, promulgat de președinte și publicat în Monitor pentru ca termenele să înceapă să fie calculate, cel mai devreme, probabil, de la finele anului, dacă dezbaterea parlamentară nu va întârzia. Avizul emis acum de Guvern reprezintă însă un pas important, mai ales că este vorba de o directivă UE care trebuie aplicată. Actul normativ mai stabilește că firmele, fundațiile și asociațiile vor trebui să declare beneficiarii reali (persoanele fizice care le controlează), iar autoritățile vor ține o evidență centralizată a acestora. În cazul în care nu respectă termenul stabilit pentru transmiterea informațiilor, se poate ajunge chiar la dizolvare judiciară.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este cel care a promovat proiectul de lege, care asigură transpunerea obligatorie în legislația internă a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Schimbările legislative sunt rezultatul transpunerii, cu o întârziere de circa un an față de termenul limită, a unei directive UE de combatere a terorismului și spălării banilor.

„Termenul de transpunere a Directivei 2015/849/CE a fost 26 iunie 2017, motiv pentru care este imperios necesar adoptarea prezentului proiect de lege, urmând ca această legislaţie primară să fie însoţită, în scurt timp, de o hotărâre de Guvern în care vor fi detaliate aspectele procedurale corespunzătoare. În contextul celor de mai sus, se impune urgentarea aprobării acestui proiect de lege, întrucât la nivelul Comisiei Europene există cauza 2017/0417 declanşată de Comisia Europeană împotriva României pentru neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere a Directivei 2015/849/UE(Directiva a IV-a), acţiune aflată în etapa a II-a a fazei precontencioase (prin adresa înregistrată sub nr. 8642/08.12.2017, Comisia Europeană a transmis României avizul motivat în cauza antemenţionată”, arată autorii inițiaitivei analizate de Profit.ro, care subliniază că practic România se află în pragul trimiterii în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Detalii, pe profit.ro. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button