BAZAR

România, dată în judecată la CEDO în cazul Cathedral Plaza

În plângerea înaintată la CEDO, se reclamă faptul că deciziile Curţii de Apel Suceava, care au dus la anularea autorizaţiei de construcţie a Cathedral Plaza, violează Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care protejează proprietatea privată şi consfinţeşte dreptul la un proces echitabil.

Millenium Building indică, în plângerea înaintată la CEDO, că a construit clădirea de 18 etaje în baza unei autorizaţii valabile, confirmată printr-o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a fost respinsă cererea arhiepiscopului Ioan Robu de anulare a autorizaţiei de construcţie.

Avocatul companiei, Ron Soffer, a declarat că, în repetate rânduri,  CEDO a atras atenţia României că o procedură de revizuire nu se poate constitui într-un apel mascat împotriva unei decizii definitive şi irevocabile. Acesta mai arată că anularea autorizaţiei de construcţie după finalizarea clădirii echivalează cu expropierea imobilului care a fost construit în baza unei autorizaţii valide, lucru confirmat printr-o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă. Avocatul consideră că această imixtiune în drepturile de proprietate privată nu se întemeiază pe interesul general sau public, ci pe o dispută sterilă referitoare la autoritatea competentă să emită autorizaţia de construcţie şi pe interpretarea unor legi incoerente.

În urma procesului de la Strasbourg, compania speră ca CEDO să constate încălcarea de către România a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, iar decizia Curţii de Apel Suceava să fie modificată.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button