Rezultatele la Bacalaureat 2019 au fost publicate pe edu.ro

de:
08 iul. 2019
0 Afișari
Rezultatele la Bacalaureat 2019 au fost publicate pe edu.ro

Potrivit site-ului dedicat prezentării rezultatelor, 177 de elevi au obţinut media 10,00.

Contestaţiile vor putea fi depuse luni, până la ora 16,00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Rezultatele la Bacalaureat 2019 sunt așteptate cu sufletul la gură de 135.655 de absolvenţi de liceu din întreaga țară. În București, 394 au lipsit au lipsit la probele scrise de Bacalaureat, din cei 13.885 înscriși, respectiv proba la alegerea profilului și specializării, Matematică/Istorie, iar din candidați au fost eliminați pentru fraudă.

REZULTATE BAC 2019 BUCURESŞTI AICI: www.bacalaureat.edu.ro

Probele orale la Bacalaureat 2019 s-au desfășurat în perioada 3 -13 iunie. Un elev eliminat pentru fraudă la una dintre probele de Bacalaureat nu mai are dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Astfel, potrivit metodologiei, elevul va putea relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea din timpul căreia a fost eliminat, adică în toamna anului 2020.

Rezultate simulare BAC 2019 în București
În Bucureşti, 74,13% dintre elevii de clasa a XII-a au luat note de trecere la proba de limba română, 85, 98% dintre elevi au obţinut cel puţin nota 5 la matematică sau istorică, 61,40% au obţinut cel puţin nota 5 la proba de limba maternă, iar 67,88% au luat notă de trecere la ultima probă la alegere a profilului.

Simularea a avut loc în perioada 11-13 martie, având ca scop familiarizarea elevilor cu exigenţele pe care le implică acest examen, respectiv stabilirea şi conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării rezultatelor.

Rezultate BAC 2019 Bucuresti. După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila BACALAUREAT 2019.

În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

Nota definitivă la BACALAUREAT 2019 nu se mai modifică
Nota definitivă la BACALAUREAT 2019, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de BACALAUREAT 2019 din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultate BAC 2019 Bucuresti. Rezultatele la contestaţii la BACALAUREAT 2019 se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de BACALAUREAT 2019.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Rezultate BAC 2019 București Edu.ro – A doua sesiune de Bacalaureat
Elevii din București care nu au promovat la prima sesiune de BAC mai au la dispoziție doar două zile de a se înscrie la a doua sesiune de Bacalaureat, după afișarea primelor rezultate.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 are următoarea structură:

15 – 19 iulie: înscrierea candidaților
26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
21 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
3 – 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor
7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.
Top Universități din România, în anul 2019

1. Universitatea Babes-Bolyai
2. Universitatea din Bucuresti
3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza
4. Universitatea Politehnica din Bucuresti
5. Universitatea de Vest din Timisoara
6. Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
7. Universitatea Politehnica Timisoara
8. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
9. Academia de Studii Economice din Bucuresti
10. Universitatea din Suceava
Clasamentul a fost realizat de Quacquarelli Symonds (QS) – care evalueaza cele mai bune institutii de invatamant superior din lume. Clasamentul celor mai bune Universități din România a fost realizat pe baza pe baza unei metodologii care evalueaza fiecare universitate in functie de sase criterii, cum ar fi reputatia in randul cadrele universitare si angajatorilor.

Universități de stat și private în București

Universitatea Politehnica din București
Academia de Studii Economice din București
Universitatea București
Universitatea Româno-Americană din București-Bucharest
Universitatea Tehnică de Construcții din București
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București
Universitatea Spiru Haret
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București-Bucharest
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București-Bucharest
Școală Națională de Studii Politice și Administrative
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale
Universitatea Titu Maiorescu
Universitatea Națională de Muzică București
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

Cookies