SMART CITY

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Ce medii au obţinut elevii. Situaţia din BUCUREŞTI

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (22-24 februarie).

Rata de prezenţă s-a situat la 90,71%: din totalul celor 187.006 elevi de clasa a VIII-a, 166.498 de elevi au participat la toate probele.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016.  Pe tranşe de medii, se înregistrează următoarea situaţie statistică: 22.422 de medii între 5 şi 5,99, 19.109 medii între 6 şi 6,99, 15.985 de medii între 7 şi 7,99, 11.989 de medii între 8 şi 8,99, 3.850 de medii între 9 şi 9,99, respectiv 7 medii de 10.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016.  În ceea ce priveşte rezultalele pe discipline, se constată că procentul notelor peste 5 a fost de 60,54% (prezenţă – 90,71%) la proba de Limba şi literatura română, respectiv 32,60% (prezenţă – 90,20%) la matematică.

La proba de Limba şi literatura maternă, din 10.170 de elevi prezenţi, circa 76% au reuşit să obțină note peste 5.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016.  Statistic, cele mai multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală – 60,57% (rată prezenţă – 90,10%), urmată de Brăila – 58,50% (rată prezenţă – 76,61%) şi Cluj – 55,33% (rată prezenţă – 91,37%). Cele mai mici note s-au înregistrat în judeţele Vaslui – 31,22%, Tulcea – 32,67%, și Călăraşi – 33,47%. În aceste judeţe prezenţa a fost, în medie, de aproximativ 90%.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016.  La nivel național, 73.342 de elevi (44,05%) au obţinut medii peste 5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Rolul simulărilor, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat, este unul reglator, în sensul identificării de către elevi, profesori și părinți, a nivelului real de pregătire atins până la momentul testelor pentru ca, mai apoi, să

se poată stabili planuri remediale individuale.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Astfel, Ministerul Educației solicită inspectoratelor școlare judeţene măsuri remediale adecvate, în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din clasa a VIII-a. Dintre aceste măsuri, enumerăm:

* Realizarea unei diagnoze clare a situaţiei la nivelul fiecărui judeţ/ al fiecărei şcoli;

* Analiza, în cadrul şedinţelor cu directorii, a rezultatelor obţinute de fiecare şcoală, la simularea evaluării naţionale;

* Elaborarea de către fiecare şcoală a graficului de pregătire a elevilor pentru examenul de evaluare naţională şi monitorizarea acţiunilor stabilite, de către inspectoratul şcolar;

* Analiza rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice şi al consiliilor profesorale;

* Implementarea unui program de pregătire suplimentară, în regim gratuit, în cadrul şcolii, după orele de curs;

* Personalizarea traseului de învăţare pentru elevii cu probleme deosebite care au obţinut rezultate slabe la simularea evaluării naţionale;

* Efectuarea temelor diferenţiate pentru asigurarea individualizării învăţării. Ministerul Educației anunță inspecții școlare de specialitate la nivel național, care se vor desfășura pe toată perioada de dinaintea evaluărilor naționale și vor
urmări aplicarea planurilor remediale la nivelul unităților de învățământ. Aceste inspecții vor fi realizate de inspectorii de specialitate din cadrul MENCS și de cei din inspectoratele școlare.

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Pe de altă parte, Ministerul Educației a solicitat Institutului de Științe ale Educației (ISE) o analiză riguroasă a rezultatelor obținute la simularea EN VIII, astfel încât diagnoza rezultată la nivel național să conducă la politici publice
destinate îmbunătățirii situației elevilor din învățământul gimnazial.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button