SMART CITY

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014: Admiterea la liceu, repartizare computerizată pe edu.ro

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014: Admiterea la liceu, repartizare computerizată pe edu.ro: 

Admiterea în liceu se va face pe baza mediei la evaluarea naţională în pondere de 75%, restul de 25 la sută fiind dat de media din gimnaziu. Până anul acesta, nota la admitere era calculată ca medie artimetică a mediilor de la evaluare şi din gimnaziu.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 EDU.RO Repartizarea computerizată în licee va avea loc în trei etape. În prima etapă de admitere se pot înscrie candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015. Din 4 până în 8 iulie vor fi completate opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, şi vor fi verificate fişele editate de calculator, pentru corectarea eventualelor greşeli.

După ce baza de date va fi verificată de Comisia Naţională de Admitere, în 15 iulie va avea loc repartizarea computerizată a absolvenţilor înscrişi în prima etapă. Listele cu candidaţii vor fi afişate în 16 iulie la şcolile în care elevii au învăţat şi la liceele la care au fost repartizaţi, iar până în 25 iulie pot fi depuse dosarele de înscriere.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 EDU.RO  A doua etapă de admitere va avea loc în perioada 16 -31 iulie. În perioada 16-21 iulie vor fi completate fişele de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare şi de către cei care au rămas nerepartizaţi.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 EDU.RO Repartizarea computerizată a candidaţilor din etapa a doua de admitere va avea loc în 24 iulie, în aceeaşi zi urmând să fie afişate listele la şcoli şi licee. Candidaţii repartizaţi vor putea depune dosarele de înscriere la licee în perioada 24-25 iulie. În 25 iulie, liceele vor transmite situaţia locurilor rămase libere în urma înscrierii candidaţilor admişi în cele două etape, iar în perioada 28-31 iulie vor fi rezolvate, de către comisia judeţeană de admitere, situaţiile speciale, respectiv cele privind candidaţii care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi cei care nu au participat la primele două etape.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 EDU.RO În etapa a treia de admitere în licee, repartizarea computerizată va avea loc în 4-5 septembrie, pentru elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară mai târziu.

ADMITERE LICEU 2014. Ghidul admiterii computerizate: cum se completeaza fisa de admitere

Completarea opţiunilor pe fisa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Completeaza pe primele locuri opţiunile pe care le doresti cel mai mult, chiar daca nu esti sigur ca media îşi permite sa intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat.

ADMITERE LICEU 2014. Continua cu opţiuni care ţi-ar placea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja sa fii repartizat.

ADMITERE LICEU 2014. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie sa le enumeri pe fisa, pentru siguranţă. Este preferabil sa intri la un liceu care nu îţi place decât sa nu intri deloc ! Nu completa o opţiune nedorita înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este si prima luata în considerare pentru fiecare elev.

ADMITERE LICEU 2014. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-şi calcula sansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

ADMITERE LICEU 2014. Completarea unui numar mare de opţiuni pe fisa de admitere NU îţi poate dauna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri.

ADMITERE LICEU 2014. În schimb, un numar prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios sansele de a fi admis! Exista riscul de a nu avea o medie suficient de buna pentru nici una din opţiunile exprimate. Nu exista nici un “numar magic” de opţiuni care trebuie completate pe fisa: important este ca acest numar sa fie suficient de mare ca sa permita repartizarea si sa fie ordonate – de la cea mai dezirabila la cea mai puţin dezirabila.

ADMITERE LICEU 2014. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fisa! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni sa fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil sa fie mai mica. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

ADMITERE LICEU 2014. Validarea fiselor este o operaţiune simpla, dar obligatorie pentru toţi candidaţii – eventualele greseli aparute în transcrierea mediilor din cataloagele scolare pe fisa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţa a codurilor liceelor pot cauza neplaceri. Computerul “nu stie” ca un elev a completat codul 115 dar de fapt îl intereseaza specializarea cu numarul 151, sau ca media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55 !

Pentru a evita neplacerile cauzate de transcrierea gresita a datelor de pe fisa, procedura necesita tiparirea fiselor asa cum au fost introduse ele în baza de date. Fisa astfel tiparita, numita “fisa martor” se transmite la scoala de provenienţa. În cele câteva zile ramase între introducerea fisei în computer si data limita, diriginţii sunt cei care convoaca la scoala toţi elevii însoţiţi de parinţi, care verifica opţiune cu opţiune corespondenţa fisei de martor cu fisa originala, semnând pentru conformitate.

Neconcordanţele între fisa completata si fisa martor trebuie semnalate imediat conducerii scolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia. Între momentul validarii fisei si repartizarea computerizata, fisele sunt centralizate în bazele de date judeţene si de aici în baza de date naţionala de la Ministerul Educaţiei Naţionale. Dupa verificari multiple si corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizata, scrie realitatea.net.

ADMITERE LICEU 2014. Algoritmul de repartizare ordoneaza elevii descrescator dupa media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai buna medie.

ADMITERE LICEU 2014. Pentru fiecare elev, se cauta prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere si elevul este repartizat la acea opţiune. Daca la un moment dat se gaseste un elev la care opţiunile exprimate în fisa nu îi permit sa intre la nici un liceu (pentru ca locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv ramâne nerepartizat.

ADMITERE LICEU 2014.  Mai jos este prezentat, conform metodologiei oficiale de desfăşurare a admiterii în licee, modul de completare al Fişei de înscriere în Anul Şcolar 2014-2015:

1. Observaţie: Câmpul Nr.înreg, care se găseşte în partea dreaptă – sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa de înscriere în momentul depunerii ei.

2. Se completeaza urmatoarele câmpuri în fişa de înscriere:

Codul numeric personal (câmp obligatoriu)

Data naşterii (câmp obligatoriu)

Numele (câmp obligatoriu)

Init. tatălui (câmp obligatoriu) – iniţala tatălui

Prenumele (câmp obligatoriu)

Cod judeţ – cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau în lista şcolilor din secţiunea Planul de şcolarizare 2014, când aceasta va fi publicată.

Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.

Media evaluare naţională (câmp obligatoriu) – media generală obţinută de candidat la evaluarea naţională susţinută în clasa a VIII-a. Media teze naţionale – media candidatului la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru seriile 2008 si 2009 (respectiv media la testele naţionale pentru seriile 2004-2007).

Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.

Media admitere (câmp obligatoriu) – media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare.

Media de admitere este egală cu unde: EN=media obţinută la evaluarea natională susţinută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii din perioada 2004-2007 media de la testele naţionale, pentru absolvenţii din 2008 si 2009 media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a)

ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

MA=media de admitere.

Notă evaluare naţională limba română / Notă teze naţionale limba română VIII 1 (câmp obligatoriu) – reprezintă nota candidatului obţinută la evaluarea naţională la limba română sau nota candidatului la tezele naţionale la proba de limba română pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Notă teze naţionale limba română VIII 2 – reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de limba română pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Notă evaluare naţională matematică / Notă teze naţionale matematică VIII 1 (câmp obligatoriu) – reprezintă reprezintă nota candidatului obţinută la evaluarea naţională la matematică sau nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de matematică pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Notă teze naţionale matematică VIII 2 – reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de matematică pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Disciplina la alegere – se va completa disciplina la care se vor susţine tezele naţionale. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1 – reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de istorie/geografie pe semestrul 1 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2 – reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de istorie/geografie pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

Notă evaluare naţională limba maternă / Notă teze naţionale limba maternă VIII 1 – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la evaluarea naţională la limba maternă sau la tezele naţionale la limba maternă pe semestrul 1 din clasa a VIII-a (pentru seria precedentă 2009 inclusiv). Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Notă teze naţionale limba maternă VIII 2 – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naţionale la limba maternă pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean şi va fi acelaşi cu cel de la câmpul

Notă teze naţionale limba maternă VIII 1. (seria precedentă 2009 inclusiv) Notă la proba de limba maternă – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Notă la proba de limbă modernă – este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean. Opţiuni (câmp obligatoriu) – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau din listele care se vor găsi în secţiunea Planul de şcolarizare 2014.

Diriginte (câmp obligatoriu) – semnătura dirigintelui candidatului.

Candidat (câmp obligatoriu) – semnătura candidatului.

Părinte (câmp obligatoriu) – semnătura părintelui candidatului.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014: CAPACITATE – REZULTATE, EDU.RO – ADMITERE LA LICEU, REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ:

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014. Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014: CAPACITATE – REZULTATE, EDU.RO – ADMITERE LA LICEU, REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ:

ADMITERE LICEU. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale,aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a
media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale
nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale
nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.
În cazul în care, la un liceu, pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014: CAPACITATE – REZULTATE, EDU.RO – ADMITERE LA LICEU, REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ:

Cum funcţionează programul de repartizare computerizată

După ce toţi elevii au fost introduşi în sistem, pentru fiecare judeţ, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Calculatorul parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Exemplu: Să presupunem că a ajuns la Poziţia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul primei opţiuni (175).

Acum merge în lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzător primei opţiuni a elevului Popescu A Ion şi care are N locuri (N este numărul locurilor repartizate unui liceu la o anumită specialitate aşa cum reiese din Broşura admiterii).

Dacă găseşte un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion şi trece mai departe la poziţia 4960.

Dacă nu există nicio poziţie liberă compară media ultimului înscris cu media lui Popescu A Ion.

Dacă Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este şters ultimul înscris pe listă, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din listă intră din nou în procedeul de repartizare. Dacă nu, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la următoarea opţiune înscrisă în fişa de înscriere.

Dacă media lui Popescu A Ion este mai mică (mai mare nu are cum să fie) atunci Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul celei de-a doua opţiuni.

De aici se repetă procedeul descris mai sus.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2014: CAPACITATE – REZULTATE, EDU.RO – ADMITERE LA LICEU, REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ:

Dacă după parcurgerea tuturor opţiunilor din fişa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat în niciuna dintre liste, el este scos din sistem şi va participa la repartizare în cea de-a doua etapă. Din acest motiv este foarte important ca opţiunile să fie nu numai suficiente, dar şi realiste.

În BROŞURA ADMITERII, alături de codul liceului şi specialităţii, există şi media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justă orientare la completarea fişei de admitere.

Înscrierea la liceu

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

ADMITERE DE LICEU 2014. Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

cererea de înscriere
cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată
adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
fişa medicală
Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Prima etapă de ADMITERE 2014:

4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de părinţiilor, asistaţi de diriginţi
4 – 8 iulie – Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată datele din fişele de înscriere
5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, se corectează greşelile în baza de date computerizată.
10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
14 iulie – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
15 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015
16 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
A doua etapă de ADMITERE 2014

ADMITERE LICEU. Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare, care nu îndeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă mo

dernă sau maternă
17-18 iulie – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
19 iulie – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
23 iulie – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
24 iulie – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
24 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2014. Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button