SMART CITY

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE, în 2015. LISTA ADMIȘI-DREPT,POLIȚIE,JANDARMI,PENITENCIARE

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015:

Rezultatele la ADMITERE FACULTATEA DE POLIȚIE, din cadrul ACADEMIEI DE POLIȚIE, au fost  publicate AZI, sâmbătă, 1 august, în jurul orei 13.  B365.ro prezintă mai jos LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE și POLIȚIE DE FRONTIERĂ:

 VEZI AICI LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA FACULTATEA DE POLIȚIE- DREPT, JANDARMI, POLIȚIE, PENITENCIARE, FRONTIERĂ.

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ DE LA FACULTATEA DE POLIȚIE, AICI.  NUMARUL DE LOCURI DISPONIBILE în 2015, la FACULTATEA DE POLIȚIE, AICI.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015:

Rezultatele la celelalte două facultăți din cadrul ACADEMIEI DE POLIȚIE au fost afișate deja. Astfel, prima medie cu care s-a intrat la FACULTATEA DE POMPIERI, în 2015, a fost 10, iar ultima medie a fost 6,75. La FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ, prima medie a fost 9,40, iar ultima medie- 5,20. 

REZULTATELE LA ADMITEREA DE LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ, AICI. 

REZULTATELE de la ADMITERE 2015 FACULTATEA DE POMPIERI, AICI.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015:

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul Academiei:

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare.
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
H.G. nr. 787 din 03.07.2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
O.U.G. nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă aprobat prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul M.E.N. nr. 4923 din 29.08.2013privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2014;
Ordinul M.E.N. nr. 5734/2013privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2014-2015;
Ordinul ministrului administrației și internelor, nr. 665/2008privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările ulterioare.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examen, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), specializare şi, în cadrul acesteia, după caz, pe specialităţi, potrivit opţiunii exprimate de candidaţi, prin Cererea de participare la concursul de admitere.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015:

(2) Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală cu cea a candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs, se aplică succesiv următoarele criterii:

a. La Facultatea de Poliţie
1. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de admitere;
2. Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul examenului de admitere;
3. Media obţinută la examenul de bacalaureat;
4. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

b. La Facultatea de Pompieri
1. Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul
examenului de admitere;
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat;
3. Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat.

c. La Facultatea de Arhivistică
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat;
2. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE 2015:

Art. 90 (1) La specializarea Drept, ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţii care au optat pentru variantele Drept şi Drept sau
Ordine şi Siguranţă Publică;
(2) La specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, învăţământ cu frecvenţă – specialitatea
Poliţie, ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de
candidaţii pentru această specialitate, care au optat pentru variantele Drept sau Ordine şi Siguranţă
Publică (candidaţii rămaşi după ocuparea locurilor la specializarea Drept) şi Ordine şi Siguranţă
Publică;
Art. 91 În cadrul Facultăţii de Poliţie, învăţământ cu frecvenţă, cu excepţia specialităţii
Penitenciare, locurile neocupate în urma desfăşurării concursului de admitere la o specialitate pot
fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi respinşi la celelalte specialităţi, pe baza
opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de 5,00).
Prin excepţie, pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar pot fi redistribuiţi
doar acei candidaţi care îndeplinesc criteriul specific de vârstă, respectiv de până la 27 ani,
împliniţi în anul participării la concursul de admitere. Completat prin Hotărârea Senatului
Universitar nr. 3001 din 18.05.2015

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015:

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. ULTIMA MEDIE DIN 2014

La Facultatea de Pompieri, prima medie în 2014 a fost 9.50. Ultima medie de admitere a fost 8. Puteţi consulat ULTIMELE MEDII DE ADMITERE DE LA ACADEMIA DE POLIŢIE, din 2014, AICI.

Peste 3000 de candidaţi s-au înscris la examenul din sesiunea iulie 2015 de la ACADEMIA DE POLIŢIE. Candidaţii din anul 2015 vor concura pe 600 de locuri, la trei facultăţi: Poliţie, Pompieri şi Arhivistică.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA DREPT, în 2014:

La Drept, prima medie de admitere, în 2014, a fost 9,70. Ultima medie cu care s-a intrat a fost 8,80.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA POLIŢIE DE FRONTIERĂ, în 2014:

La specializarea POLIŢIE DE FRONTIERĂ, cel mai bun candidat admis a avut media 9,20. Cea mai mică medie a fost 7,40.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA JANDARMI, în 2014:

La specializarea JANDARMI, prima medie a fost 8,80. Ultima medie de admitere a fost 7,60.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ (OSP), în 2014:

Prima medie cu care s-a intrat la OSP, în 2014, a fost 9,60. Ultima medie- 8,10.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA FACULTATEA DE POMPIERI, în 2014:

La Facultatea de Pompieri, prima medie în 2014 a fost 9.50. Ultima medie de admitere a fost 8.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 2015:

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIŢIE:

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul Academiei. 

REZULTATE ADMITERE ACADEMIE DE POLIŢIE: ULTIMA MEDIE DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIŢIE:

Şi în 2015 a fost concurenţă mare la admitere la Academia de Poliţie: câte 10 candidaţi pe loc s-au înscris la concurs.  

Candidaţii din anul 2015 au concurat pe 600 de locuri, la trei facultăţi: Poliţie, Pompieri şi Arhivistică. 

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIȚIE 2015. LISTĂ ADMIȘI DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, PENITENCIARE, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015:

Pe lângă locul de muncă asigurat, viitorii studenţi vor beneficia gratuit de studii, masă şi cazare. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button