ARHIVA B365

Reexaminarea legii care prevede că primarii pot fi membri ai AGA fără a fi incompatibili, respinsă

Comisia pentru administraţie a Senatului a respins, marţi, cererea de reexaminare prin care preşedintele Traian Băsescu solicită respingerea legii care elimina incompatibilitatea aleşilor locali membri în adunări generale ale serviciilor comunitare de utilităţi publice, anunţă Mediafax.

Comisia de Administraţie din Senat a decis, marţi, adoptarea proiectului de lege în forma decisă de Guvern. Astfel, potrivit acestui proiect de lege, peste 1.000 de primari vor scăpa de procesele de incompatibilitate iniţiate Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

ANI nu a fost consultată cu privire la acest proiect de lege, potrivit Realitatea Tv.

Votul a fost exprimat în absenţa presei, dar, potrivit unor participanţi, decizia a fost luată fără niciun vot împotrivă, înregistrându-se doar o abţinere.

În cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 51/2006 se arată că primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene li se acordă calitatea de reprezentanţi ai comunelor, ai oraşelor, respectiv ai municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Şeful statului menţionează că, potrivit legislaţiei în vigoare (Legea administraţiei publice locale), persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţilor administrativ-teritoriale în asemenea asociaţii sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, în condiţiile respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese prevăzut de Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

„Considerăm că adoptarea acestui act normativ nu este oportună, deoarece participarea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene în organele de conducere ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară amintite nu se justifică în mod obiectiv. Mai mult, soluţia legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar conduce la eludarea regimului incompatibilităţilor”, se arată în cererea de reexaminare semnată de preşedinte.

În cerere se menţionează că, „practic, ca efect al noului text de lege, Agenţia Naţională de Integritate nu va mai putea constata incompatibilitatea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociaţii”.

„Considerăm că o asemenea opţiune a legiuitorului diminuează activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate şi vine în contradicţie cu recomandările cuprinse în Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare din anii 2013 şi 2014 prin care se are în vedere consolidarea măsurilor anticorupţie şi de asigurare a integrităţii” , precizează şeful statului în cererea de reexaminare.

Traian Băsescu mai arată că, în contextul necesităţii combaterii corupţiei şi asigurării transparenţei şi a integrităţii în sectorul public, se impune menţinerea acestei incompatibilităţi între calitatea de primar sau preşedinte al consiliului judeţean şi aceea de reprezentant al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, pentru a se evita suprapunerea intereselor colectivităţilor locale cu cele personale.

„Este evident că noul text de lege este de natură să pună în discuţie imparţialitatea şi obiectivitatea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, creând premisele unui conflict de interese”, se mai arată în cererea de reexaminare transmisă Parlamentului.

Preşedintele mai afirmă că este necesar să se creeze un cadru juridic corelat cu celelalte acte normative în materie şi adecvat asigurării integrităţii în sectorul public.

Şeful statului arată în finalul documentului că, luând în considerare competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, solicită reexaminarea legii trimisă la promulgare, în sensul respingerii sale.

Proiectul de lege contestat de Preşedinte a fost iniţiat de şase deputaţi PSD printre care Florin Iordache şi Marian Neacşu.

Iniţiatorii au precizat că „în practica administrativă s-a apreciat că este legal ca primarii, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene să reprezinte unităţile administrativ-teritoriale în adunarea generală a asociaţiei şi în consiliul director”.

Propunerea legislativă privind modificarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice urmează să fie dezbătută de plenul Senatului în calitate de primă Cameră sesizată.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button