ÎN BUCUREȘTIȘTIRI

Rectificări bugetare în mai multe primării. Veniturile și cheltuielile, diminuate în Sectoarele 2 și 3

Consiliile Locale din sectoarele 2 și 3 au votat recent o serie de proiecte de rectificări bugetare pentru bugetul local pe anul 2020. Astfel, veniturile și cheltuielile au fost diminuate.

Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat în şedinţa de joi un proiect de rectificare bugetară, în baza căruia veniturile şi cheltuielile bugetului local pe anul 2020 se diminuează cu câte 156,9 milioane lei.

Rectificare bugetară Sector 2

Faţă de forma iniţială a proiectului, în cadrul şedinţei a fost adoptat şi un amendament care vizează suplimentarea bugetului local, în baza OUG 201/2020, prin care se repartizează Sectorului 2 sume defalcate pentru învăţământul preşcolar şi cel primar. Este vorba despre o sumă de 2.542.000 lei, destinată programului „Cornul şi laptele”.

În urma rectificării, veniturile bugetului local al Sectorului 2 pe 2020 sunt de 1.016.701.000 de lei, cheltuielile de 1.137.815.000 de lei, iar deficitul de 121.114.000 de lei e finanţat din excedentul anului 2019.

La cheltuieli, în ceea ce priveşte Primăria Sectorului 2 – Aparatul de specialitate al Primarului, sunt prevăzute în ansamblu scăderi de circa 63 de milioane de lei. Principalele tăieri sunt la cheltuieli de capital (aproape 56 de milioane de lei), disponibil de sume alocate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale (circa 6 milioane de lei), iar cele mai importante creşteri sunt stipulate pentru asigurarea serviciului de salubritate (aproape 13 milioane de lei).

Referitor la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, proiectul stipulează diminuări de peste 67 de milioane de lei în ansamblu. Sumele cele mai mari se taie de la cheltuieli de capital, în principal, prin diminuarea creditelor bugetare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente lucrărilor de consolidare, reabilitare, modernizare a imobilelor unităţilor de învăţământ (circa 39 milioane de lei), bunuri şi servicii (aproximativ 20,5 milioane de lei), fiind menţionată o majorare de 6 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării burselor elevilor pentru perioada septembrie – decembrie 2020.

La Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 sunt trecute diminuări de aproape 5,6 milioane de lei, la Poliţia Locală Sector 2 – de 950.000 de lei, la DGASPC Sector 2 – de peste 22 de milioane de lei, la Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 – de 142.000 de lei.

Bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 se diminuează cu 1,5 milioane de lei, devenind 250.719.000 lei.

Sectorul 3 nu scapă nici el de rectificare

Veniturile şi cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 pe 2020 au fost diminuate cu câte 36 de milioane de lei, după ce Consiliul Local a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect de hotărâre pe această temă.

În urma rectificării, veniturile bugetului local sunt de 1.401.350.860 de lei şi cheltuielile – de 1.401.350.860 de lei.

În structura cheltuielilor au intervenit modificări la mai multe capitole bugetare. Cele mai mari tăieri sunt de la Învăţământ, anume circa 28 de milioane de lei, din care la Secţiunea de funcţionare, titlul Bunuri şi servicii – majorare cu circa 7,5 milioane de lei necesari desfăşurării în bune condiţii a activităţii didactice din unităţile de învăţământ din Sectorul 3, iar la Secţiunea dezvoltare diminuare cu 36 milioane de lei a sumelor alocate rambursării ratelor, conform execuţiei bugetare şi a tragerilor efectuate până în prezent din creditele contractate.

Scăderi mai mari se înregistrează şi la capitolele Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (aproape 7,6 milioane de lei), Autorităţi publice şi acţiuni externe (circa 5,6 milioane de lei), Asigurări şi Asistenţă Socială (4,9 milioane de lei).

La Transporturi are loc o majorare de circa 11,6 milioane de lei la Secţiunea de funcţionare pentru bunuri şi servicii (materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional) pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii (reparaţii străzi).

Bugetul activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii se diminuează cu aproape 13 milioane de lei, devenind 180.676.430 de lei.

„Având în vedere că noi ne dorim ca medicii de familie să beneficieze de ajutorul pe care l-am votat în şedinţa de data trecută, acel proiect promovat de PNL la care am subscris cu toţii, am luat în considerare să aprobăm în regim de urgenţă bugetul, dar din alt punct de vedere (…) îl considerăm un buget trist şi un pic al neputinţei. Dacă noi, în vreme de pandemie, reducem cheltuielile la învăţământ, când părinţi şi elevi stau acasă cu nevoi neidentificate înainte, reducem sumele la Asistenţă Socială, pentru că oamenii de acolo nu au reuşit să facă angajări (…) şi luăm aceste sume şi le ducem la asfalt, cred că nu am fost suficient de diligenţi în acest an şi ne-am dori ca în anul următor aceste lucruri să nu se mai întâmple”, a declarat consilierul USR PLUS Mihaela Văcaru.

Directorul executiv al Direcţiei Economice din Primăria Sectorului 3, Octavian Gheţu, a spus că scăderea de sume la Învăţământ a fost produsă de economii la plata unor rate la credit.

„Legea ne obligă la începutul anului să acoperim din cheltuieli toate cheltuielile curente de funcţionare – salarii, utilităţi şi inclusiv rate la bănci. Aceste rate au fost bugetate la începutul anului, în timpul anului nu s-au utilizat când s-a previzionat (…). În schimb, nu este toată suma pierdută, suma se va utiliza la anul, iar scăderea la DGASPC nu se datorează neputinţei angajărilor în aparatul de specialitate, se datorează, tot aşa, unor prevederi legale care te obligă să-ţi bugetezi toate posturile, inclusiv pe cele vacante”, a adăugat Octavian Gheţu.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button