Rectificare bugetară negativă PMB. Bugetul Municipiului Bucureşti, diminuat cu 10%

de:
21 iun. 2019
0 Afișari
Rectificare bugetară negativă PMB. Bugetul Municipiului Bucureşti, diminuat cu 10%

Reducerea cea mai semnificativă apare la capitolul ‘Energie termică’, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif urmând să fie diminuate cu 300 de milioane de lei, de la un total de 800 de milioane.

Cheltuielile de personal urmează să fie diminuate cu 20 de milioane de lei, ajungând la 140 de milioane de lei.

Bugetul destinat capitolului ‘Cultură, recreere şi religie’ se diminuează cu 90 de milioane de lei, ajungând la 671 milioane lei. Mai exact, se reduce cu 4,8 milioane lei suma pentru instituţii publice de spectacole şi concerte, cu 11,4 milioane lei – cea pentru centre de conservare şi promovare a culturii tradiţionale, cu 13,7 milioane lei pentru consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice, cu 15,5 milioane lei pentru sport şi cu 33,9 milioane lei pentru întreţinerea grădinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive şi de agrement.

Din cele 30 de milioane de lei pentru refacerea şi modernizarea patinoarului artificial ”Mihai Flamaropol” vor rămâne 10 milioane în urma rectificării, iar pentru restaurarea şi punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche vor rămâne în acest an trei milioane de lei, din totalul de 15 milioane prevăzut iniţial. Creditele de angajament pentru aceste proiecte rămân nemodificate.

Bugetul de 8 milioane de lei pentru implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală (traseele 2, 3 şi 4) se va diminua cu 7 milioane de lei, conform proiectului.

În ceea ce priveşte o serie de proiecte de infrastructură rutieră, fondurile vor fi diminuate cu un total de 53 milioane de lei, scăderea cea mai consistentă înregistrându-se la reabilitarea sistemului rutier şi liniilor de tramvai pe Şos. Pantelimon (de la 31,2 milioane lei la 25,2 milioane lei; creditele de angajament rămân nemodificate).

Totodată, în ceea ce priveşte o serie de instituţii subordonate CGMB, Biblioteca Metropolitană va avea un buget diminuat cu 1,7 milioane lei (de la 18 milioane), iar Administraţia Străzilor va înregistra o scădere cu 10 milioane de lei a bugetului de 150 de milioane. Mai multe teatre din Capitală vor suferi tăieri de bugete cuprinse între 300.000 – 550.000 de lei.

Veniturile Clubului Sportiv al Municipiului Bucureşti se vor reduce cu 11,5 milioane lei, ajungând la 59,1 milioane, iar ale Centrului Cultural Lumina vor fi diminuate cu 2,2 milioane lei de la 10,9 milioane. De la ArCuB se taie 5 milioane de lei (din 41 de milioane), iar de la Creart 11,4 milioane (din 61 de milioane).

Bugetul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti va fi redus cu 3,4 milioane lei, ajungând la 65,9 milioane, iar al Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor va ajunge la 32 de milioane, de la 34,4 milioane lei.

De la Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic se vor tăia 13,9 milioane lei, ajungând la 99,9 milioane, iar bugetul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se va reduce cu 16 milioane lei, ajungând la 164 milioane.

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va avea o suplimentare de 51,5 milioane lei a bugetului (de la 441 milioane lei), dintre care 25 de milioane pentru construcţii, iar 22 de milioane pentru maşini, echipamente şi mijloace de transport.

Lucrările de consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare a faţadei pentru imobilul din Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31 vor fi diminuate pentru acest an cu 10 milioane de lei, ajungând la 11,7 milioane lei.

Se vor tăia aproape în totalitate sumele pentru construcţia sau extinderea a patru grădiniţe în sectorul 2, a două after school-uri în sectorul 5 şi se vor înjumătăţi sumele pentru construirea a cinci complexuri multifuncţionale pentru activităţi didactice şi sport în sectorul 3.

Se mai taie 11 milioane de lei din totalul de 12 milioane prevăzut pentru studiul de fezabilitate al Spitalului Metropolitan.

Cookies