Recensământ al animalelor cu proprietar din București! Amenzi prevăzute între 200-800 de lei

de:
31 iul. 2019
1 Afișari
Recensământ al animalelor cu proprietar din București! Amenzi prevăzute între 200-800 de lei

Organizarea şi efectuarea recensământului vor fi realizate de către Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA).

Informaţiile obţinute vor fi trecute în Registrul de evidenţă a animalelor cu proprietar/deţinător legal de pe raza municipiului Bucureşti, bază de date ce va fi gestionată de ASPA.

Registrul va include: numele proprietarului, actul de identitate al acestuia, domiciliul, numărul de telefon, adresa unde este deţinut animalul, date de identificare ale animalului (specie, rasă, culoare, talie, sex, vârstă), data luării în evidenţă a animalului, numărul microcipului, alte date.

Pe perioada desfăşurării recensământului, proprietarii/deţinătorii legali ai animalelor, persoane fizice sau juridice, au obligaţia declarării acestora, în vederea înregistrării lor. Activitatea de recenzare va fi coordonată şi realizată de către ASPA în termen de doi ani maximum de la data intrării în vigoarea a hotărârii.

În cazul decesului sau înstrăinării animalelor, proprietarii au obligaţia ca în termen de 15 zile să informeze ASPA, în vederea operării modificărilor în baza de date. Totodată, proprietarii au obligaţia de a anunţa ASPA despre dobândirea unui animal sau fătarea de pui de către animalele aflate în întreţinere, în termen de 15 zile.

La finalizarea recensământului, ASPA va prezenta o informare Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind rezultatele activităţii de recenzare şi principalele concluzii, împreună cu propuneri vizând perfecţionarea activităţii în domeniu.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: refuzul de a da date, furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor – cu amendă de la 400 la 800 de lei; neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data decesului sau înstrăinării animalului – cu amendă de la 200 la 600 de lei; neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data dobândirii sau fătării unui/unor animal(e) – cu amendă de la 200 la 600 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti – Serviciul Poliţia Animalelor. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile jumătate din minimul amenzii.

Recensământul va fi realizat prin intermediul recenzorilor desemnaţi de ASPA, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 – 20,00. Pe durata desfăşurării recensământului, proprietarii au posibilitatea declarării animalelor, personal sau digital, în vederea înregistrării, însă veridicitatea informaţiilor va fi verificată de către recenzori, potrivit sursei citate.

Conform referatului de aprobare, în România nu s-a efectuat niciodată un recensământ al animalelor de companie, neexistând decât nişte estimări în acest moment. Se aproximează în ţara noastră un număr de circa 11 milioane de animale de companie, dintre care 4 milioane ar fi câini şi 4,2 milioane pisici. Un studiu realizat în 2015 arată că 48% dintre românii din mediul urban deţin animale de companie. În Bucureşti se estimează că o familie din trei ar avea un animal de companie.

Potrivit aceleiaşi surse, recensământul urmăreşte: realizarea unei baze de date cu privire la numărul de animale cu proprietar legal; controlul reproducţiei animalelor de rasă comună; împiedicarea abandonului puilor animalelor de rasă comună şi al animalelor adulte; responsabilizarea proprietarilor cu privire la obligaţiile ce le revin privind creşterea şi întreţinerea animalelor.

Proiectul este iniţiat de consilierii municipali ALDE: Tudor-Tim Ionescu, Tomniţa Florescu, Claudiu Catana, Valentin Voicu.

Cookies