ESENTIAL

REABILITARE TERMICĂ. Cât vor plăti bucureştenii pentru anveloparea blocurilor cu bani de la Primărie

Formula de calcul a taxei este următoarea: T lunara [lei] =V totala [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată:

– T lunara = taxa de reabilitare termică;
– V totală = suma totală avansata de autoritatea pubică locală pentru asigurarea contributiei unei asociatii de propietari;
– 1,66% = cota procentuala lunară rezultata din raportarea sumei toatale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani);

Regulamentul privind modalitatea de recuperarea a sumelor avansate de Primăria Municipiului Bucuresti pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de propietari prevede:
– Primăria Municipiului Bucuresti vä asigură cota de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari necesară implementarii proiectelor pentru eficientizarea energetică în conformitate cu Programul local multianual privind creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.
– Cota de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari ce a fost asigurată de către Primăria Municipiului Bucureşti se va recupera pe o perioadă de 10 ani, din care primii 5 de graţie;
– Recuperarea sumelor de la ascciaţiile de proprietari se va face in baza unui grafic stabilit de comun acord între Primăria Municipiului Bucureşti şi Asociația de proprietari conform formulei menţionata mai sus și asumat de pårți prin semnarea acestuia.
– Asociația de proprietari se obligă şi garantează colectarea şi virarea sumelor ce urmează a fi achitate de către aceasta ca taxă de reabilitare termică.
– Sumele datorate ca taxă de reabilitare termică, vor fi achitate cel tarziu până la data de 30 ale lunii, pentru luna în curs, în contul ce îi va fi indicat de către Primăria Municipiului Bucureşti.
– Pentru nerespectarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică stabilită pentru fiecare asociație de proprietari sunt aplicate penalizări in condiţiile Codului de procedura fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
– Taxa pentiu reabilitare termică se urmăreşte şi se execută în condiţiile Codului de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.
– Asociația de proprietari poate achita in avans taxa de reabilitare termică, printr-n solicitare scrisă formulate cu 30 de zile inainte de efectuarea plății.

Sursa: Hotnews


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button