ARHIVA B365

RATB MODIFICĂ şi SUSPENDĂ mai multe trasee pentru Semimaratonul Internaţional Bucureşti

RATB anunţă că vor fi modificate următoarele trasee:

1. În ziua de 14.05.2016, între orele 10:00-14:30, linia turistică va funcţiona pe traseul de baza între ,,Piaţa Presei” şi intersecţia Cal. Victoriei/Splaiul Independenţei/Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, apoi traseul de bază.
În perioada 14:30-18:00 linia turistica va functiona pe traseul de bază.
2. În ziua de 14.05.2016 de la ora 18:00 până la retragere, liniile din zonă vor funcţiona pe trasee modificate astfel:
Linia turistică va funcţiona pe traseul de bază între ,,Piaţa Presei” şi intersecţia Cal. Victoriei/Splaiul Independenţei/Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, apoi traseul de bază.
Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Vest Militari” şi Piaţa Arsenalului (intersecţia Cal. 13 Septembrie/Str. Izvor) apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Izvor, Bd. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Podul Izvor cu întoarcere pe Splaiul Independenţei, Bd. B.P. Haşdeu, Str. Izvor, apoi traseul actual.
3. În noaptea de 14/15.05.2016, linia de noapte N121 va funcţiona pe traseul de bază între „Zeţarilor ” şi intersecţia Cal. 13 Septembrie/Str. Izvor, apoi în ambele sensuri pe Str. Izvor, Str. Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei, până la Piaţa Unirii.
4. În ziua de 15.05.2016, se vor lua următoarele măsuri:
A. Liniile de troleibuze vor funcţiona în ziua de 15.05.2016, astfel:
Linia 61 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Master” şi intersecţia Str. Constantin Noica/Cal. Plevnei/Str. Mircea Vulcănescu, apoi comun cu linia 62 pe Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Gara de Nord, cu întoarcere prin Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Şos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu.
Linia 66 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Spitalul Fundeni” şi ,,Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon şi Str. Tudor Arghezi.
Linia 85 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Baicului” şi ,,Piaţa Rosetti” cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon şi Str. Tudor Arghezi.
Linia 90 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Arena Naţională” şi ,,Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon şi Str. Tudor Arghezi.
Linia 69 se suspendă.
Linia 70 se suspendă.
Linia 79 se suspendă.
Linia 91 se suspendă.
Pentru preluarea călătorilor de pe traseul părăsit de troleibuze se înfiinţează linia navetă 670, care va funcţiona între terminalul,,Bd. Basarabia” şi intersecţia Str. Baba Novac/Şos.Mihai Bravu/ Str. Dristorului pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. Constantin Brancuşi, Str. Baba Novac.
B. Liniile de tramvaie şi autobuze vor funcţiona în ziua de 15.05.2016, de la ieşirea parcului şi până la reluarea circulaţiei rutiere în zona restricţionată, pe trasee modificate astfel:
Linia 1 va funcţiona, între terminalul ,,Şura Mare” şi staţia ,,Calea Dudeşti” pe traseul: Str. Sura Mare, Şos. Giurgiului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Calea Şerban Vodă, Bd. Gheorghe Sincai, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, cu întoarcere pe Cal. Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Bd. Gheorghe Sincai, Calea Serban Vodă, Şos. Olteniţei, Str. Sura Mare.
Linia 1 va funcţiona de la cap linie ,,Banu Manta” pe Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, ,,Piaţa Iancului” cu întoarcere pe Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Şos. Orhideelor, Bd. Vasile Milea, Bd. Timişoara, Şos. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Str. Sura Mare.
Linia 23 va funcţiona, în intervalul orar 08:00-09:30, de la cap linie ,,Zeţarilor” pe Str. Zeţarilor, Str. Anghel Alexandru, Şos. Giurgiului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Viilor, Str. Dr. Istrate, Bd. Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Cal. Dudeşti, apoi traseul actual.
Linia 32 va funcţiona, în intervalul orar 08:00-09:30, pe traseul de bază între ,,Depoul Alexandria” şi intersecţia Cal. Rahovei/Şos. Progresului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Progresului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, până la cap linie ,,Ghencea”.
Liniile 40 şi 56 vor funcţiona între terminalul ,,Piaţa Sf. Vineri” şi intersecţia Calea Călăraşilor/Str. Traian, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Traian, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, apoi traseele actuale.
Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul,,Cora Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la Piaţa Rosetti.
Liniile 116 şi 313 vor funcţiona pe traseele de bază între teminalul ,,Gara Progresul”, respectiv ,,Turnu Mǎgurele” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat prin Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Şerban Vodă, respectiv Bd. Tineretului, apoi traseele actuale.
Linia 117, în intervalul orar 08:00-09:30 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Bacău” şi intersecţia Str. Năsăud/Şos. Viilor, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Viilor, Str. Dr. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, (capăt linie 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. Istrate, Şos. Viilor, Str. Năsăud, apoi traseul actual.
Linia 117 va funcţiona, în restul perioadei, pe traseul de bază între terminalul ,,Bacău” şi intersecţia Bd. Regina Maria/Str. Bibescu Vodă (Piaţa Unirii) unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.
Liniile 122 şi 268 vor funcţiona pe traseele de bază, între ,,Complex Cartier Latin”, respectiv ,,Valea Oltului” şi intersecţia Str. Răzoare/Şos. Panduri, apoi pe Şos. Panduri, Bd. Geniului, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. Nicolae Bǎlcescu, cu întoarcere pe Bd. G-ral Gh. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseele actuale.
Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. G-ral Gh. Magheru, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Ştirbei Vodǎ, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa Universităţii, Bd. I.C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.
Linia 124 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Romprim” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la Piaţa Rosetti.
Linia 126 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Ghencea” şi intersecţia Str. Răzoare/Şos. Panduri, apoi pe Şos. Panduri, Bd. Geniului, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, apoi traseul actual.
Linia 133 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Gara Basarab” şi intersecţia Str. Traian/Bd. Pache Protopopescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.
Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între ,,C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Şos. Pandurilor/Calea 13 Septembrie unde vor întoarce după scuarul central.
Liniile 137, 138 vor funcţiona pe traseele de bază, între ,,Carrefour Militari”, respectiv ,,Cartier Militari”, şi intersecţia Str. Răzoare/Şos. Panduri, apoi pe Şos. Panduri, Bd. Geniului, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. Nicolae Bǎlcescu, cu întoarcere pe Bd. G-ral Gh. Magheru, Piaţa Romană (comun cu linia 168), Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseele actuale.
Linia 163 va funcţiona între ,,Cartier Giuleşti Sârbi” şi intersecţia Calea Plevnei/Str. Ştirbei Vodă apoi pe un traseu modificat pe Str. Ştirbei Vodă, Str. Berzei, cu întoarcere pe Calea Plevnei apoi traseul actual.
Linia 168 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Cartier Brancuşi” şi intersecţia Str. Răzoare/Şos. Panduri, apoi pe Şos. Panduri, Bd. Geniului, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, apoi traseul actual.
Linia 226 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Depoul Alexandria” şi intersecţia Str. Răzoare/Şos. Panduri, apoi pe Şos. Panduri, Bd. Geniului, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, apoi traseul actual.
Linia 232 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul ,,Platforma Comercială Arcade Berceni” şi Piaţa Unirii unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă,
,,Valea Oltului” şi intersecţia Str. Răzoare/Şos. Panduri, cu întoarcere pe Şos. Panduri, Bd. Geniului, Drumul Sării, Drumul Taberei, apoi traseul actual.
Linia 783 va funcţiona pe traseul de bază între ,,Aeroportul Henri Coandă” şi Pasajul Unirii, apoi prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual.
Linia turistică va funcţiona între terminalul ,,Piaţa Presei” şi intersecţia Calea Victoriei/Str. Dem I. Dobrescu, apoi pe Str. Dem I. Dobrescu, cu întoarcere pe Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gh. Magheru, apoi traseul actual.

UNDE SUNT RESTRICŢII DE TRAFIC ÎN CAPITALĂ PENTRU SEMIMARATONUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI

În vederea desfăşurării competiţiei sportive „Semimaratonul Internaţional Bucureşti”, se restricţionează traficul rutier în ziua de 14.05.2016, între orele 06:30-14:30, pe Bd. Unirii între Piaţa Constituţiei şi Piaţa Unirii, precum şi începând cu ora 18:00 pe Bd. Libertăţii între Bd. Naţiunile Unite şi Bd. Regina Maria, iar în ziua de 15.05.2016, între orele 06:30-15:30, pe traseul maratonului: Piaţa Constituţiei, Bd. Libertăţii, rond Piaţa George Coşbuc, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Hurmuzachi, Bd. Basarabia, întoarcere 180 înaintea intersecţiei cu Bd. Chişinău, apoi pe Bd. Basarabia, ocol în jurul Stadionului Arena Naţionalǎ, Bd. Basarabia, Piaţa Hurmuzachi, Bd. Decebal, Piaţa Alba Iulia, Bd. Unirii, Piaţa Constituţiei, Bd. Libertăţii, Bd. Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei până la Piaţa Unirii, întoarcere pe Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Calea Victoriei până în dreptul teatrului Odeon, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei Pod Eroilor, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei.
Restricţionarea circulaţiei în rondul Piaţa George Coşbuc şi implicit în zona intersecţiei Bd. Libertăţii/Bd. Regina Maria, în ziua de 15.05.2016, se va realiza în intervalul orar 08:00-09:30.

Vezi aici HARTA restricțiilor rutiere din weekend, impuse pentru Semimaratonul București şi RUTELE OCOLITOARE

RUTE OCOLITOARE:

– Bd. Dimitrie Cantemir – prin pasajul Unirii – Piaţa Universităţii – Bd. N. Bălcescu – Bd. Magheru – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei;
– Şos. Mihai Bravu – prin Pasajul Muncii – Şos. Ştefan cel Mare – Bd. Iancu de Hunedoara – prin pasajul Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – pasajul Basarab;
– Calea 13 Septembrie – Şos. Panduri – bd. Geniului – Şos. Grozăveşti – pasajul Basarab;
– Splaiul Independenţei – Pod Cotroceni– Str. Mircea Vulcănescu – Str. Ştirbei Vodă – Calea Victoriei – Str. Dem I. Dobrescu – Bd. N. Bălcescu – Piaţa Universităţii.
– Şos. Panduri – Bd. Tudor Vladimirescu – Şos. Viilor –Str. C-tin. Istrati – Piaţa Libertăţii – Bd. Mărăşeşti

Brigada Rutieră a Capitalei solicită conducătorilor de autovehicule să evite să circule în perimetrul adiacent traseului de desfăşurare a maratonului, iar cetăţenilor să opteze pentru mijloacele de transport în comun, renunţând la deplasarea cu autovehiculele personale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button