Raportul Curții de Conturi pentru anul 2021 la Primăria Sectorului 1, în mandatul lui Clotilde Armand, publicat. PNL Sector 1: ”Jaf sau incompetență de 50 de milioane de lei?”

19 sept. 2022
381 Afișari
Raportul Curții de Conturi pentru anul 2021 la Primăria Sectorului 1, în mandatul lui Clotilde Armand, publicat. PNL Sector 1: ”Jaf sau incompetență de 50 de milioane de lei?”

Curtea de Conturi a verificat legalitatea plăților și achizițiilor realizate la Primăria Sectorului 1 în anul 2021, din primul an de mandat al primarului Sectorului 1 Clotilde Armand. ”Doar în 2021 au fost constatate abateri de la legalitate ce însumează aproape 50 milioane lei în achizițiile și plățile derulate de Primăria Sectorului 1.”, se arată în comunicatul PNL Sector 1, la care sunt atașate documentele.

PNL Sector 1 a cerut în repetate rânduri ca primarul Clotilde Armand (USR) să publice concluziile verificărilor, însă în lipsa unui răspuns favorabil, a publicat astăzi documentele (în josul paginii). În ciuda parteneriatului pe care PNL îl are la nivelul administrației locale din București, la Sectorul 1 PNL și primarul Clotilde Armand se află în conflic deschis.

”Efectuare de plăți nelegale, achiziții derulate pe repede înainte de echipa din cabinetul primarului, fără implicarea direcțiilor specializate și fără respectarea procedurilor legale. Acestea sunt concluzii unui raport pe care Armand l-a vrut ascuns cu orice preț.”, acuză liberalii.

Ca urmare a acestei misiuni de control, Sectorul 1 a fost amendat de către Curtea de Conturi a României cu suma de 30.000 lei, scrie PNL Sector 1. Organizația anunță că va solicita un audit extern extins, precum și sesizarea organelor de anchetă penală.

Principalele constatări ale Curții de Conturi a României, conform PNL Sector 1:

– Valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate constatate însumează 48.558.306 lei;
– Achiziția unor servicii de pază pentru unități de învățământ, unități sanitare și piețe agroalimentare în valoare de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor în privința demonstrării urgenței și cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal;
– Situațiile financiare auditate conțin denaturări semnificative ca urmare a unor abateri sau erori, nu respectă principiile legalității și regularității și nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Sectorul 1;
– Modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 NU respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității; ​
– Înregistrări de facturi în valoare totală de 35.621.102 lei, pentru care există litigii pe rolul instanțelor de judecată, fără constituirea provizioanelor eferente, exact ceea ce PNL Sector 1 a reclamat în mod constant când a refuzat să gireze bugetul ilegal al primarului;
– Riscul efectuării plăților duble unor operatori de salubritate, având același obiect de activitate cu cel al unui contract aflat în derulare. Elaborarea documentației și derularea procedurii de achiziție au fost desfășurate în aceeași zi;
– Efectuarea de plăți nedatorate;
– Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigii fără respectarea legii;
– De asemenea, din verificările efectuate asupra documentelor există suspiciuni referitoare la modificarea ulterioară a datelor din documentele întocmite pentru achiziția serviciilor juridice.
– Demararea procedurilor de achiziție publică de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în litigii rezultate din derularea raporturilor contractuale înainte de aprobarea de către Consiliul Local Sector 1.
– Primaril sectorului 1 a refuzat să pună la dispoziția echipei de control Registrul de evidență a numerelor de înregistrare. Nota Justificativă întocmită de Direcția Investiții privind achiziția serviciilor juridice nu respectă prevederile legale.
– În ceea ce privește modificarea obiectului de de asistență juridică, sunt puse doar “spații cu linii”, fapt care demonstrează că modul de derulare a Contractului nr. JAC 86/S/29.12.2020 este tratat cu superficialitate de către S1, neurmărind modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contract de către operatorul economic. Echipa de audit a constatat și a subliniat faptul că Serviciul de Achiziții Publice nu a fost implicat în această achiziție, aceasta desfășurându-se prin cabinet primar;
– Documentele puse la dispoziția echipei de control al CCR arată faptul că, Primarul S1 a emis și a semnat cererea de ofertă către o societate cu activitate juridică fără a mai solicita nicio altă ofertă în vederea încheierii contractului de servicii de consultanță/asistență juridică și de reprezentare în vederea apărării intereselor Sectorului 1. Cererea de ofertă a fost înaintată înaintea aprobării Consiliului Local al Sectorului 1;
– Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fără să se demonstreze urgența care să determine aplicarea acestei proceduri;
– Management defectuos al Sectorului 1 și nerespectarea prevederilor legale de către ordonatorul principal de credite – primarul Sectorului 1, care a semnat referate de necesitate și documente prin care a fost aleasă o procedură de achiziție care nu era opozabilă;
– Funcționarea necorespunzătoare a controlului intern și necunoașterea/neaplicarea prevederilor legale privind procesul achizițiilor publice;
– Întârzieri la plata burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, deși execuția bugetară ne confirmă faptul că fondurile existau.

DOCUMENT Raportul de audit financiar

DOCUMENT: Raportul Curții de conturi, proces verbal de constatare

Îți mai recomandăm și:

 

 

Cookies