Proiectul pentru extinderea și reabilitarea sistemelor alimentare cu apă și canalizare în S5, aprobat de Guvern. Intră în programul de investiții Anghel Saligny

14 mai 2024
986 afișări
Proiectul pentru extinderea și reabilitarea sistemelor alimentare cu apă și canalizare în S5, aprobat de Guvern. Intră în programul de investiții Anghel Saligny
Proiectul pentru extinderea și reabilitarea sistemelor alimentare cu apă și canalizare în S5, aprobat de Guvern. Intră în programul de investiții Anghel Saligny | Foto simbol: Freepik

A fost aprobat proiectul Primăriei Sectorului 5 privind extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Inițiativa reprezintă un pas semnificativ în direcția îmbunătățirii urbane și asigurării unor servicii de calitate pentru locuitorii sectorului.

A fost aprobat proiectul pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în S5

Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, Primăria Sectorului 5 a depus o cerere de finanțare pentru proiectul „Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pe Strada N.D. Cocea, Strada Tiparniței și Intrarea Tiparniței, Sector 5, Municipiul București”.

Valoarea totală a acestui obiectiv de investiții este de aproximativ 3,6 milioane de euro. Mai exact, este vorba despre 18.262.407,00 de lei. Finanțarea a fost solicitată din bugetul de stat.

Prin Ordinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1246 /2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, proiectul depus de Primăria Sectorului 5 a fost INCLUS în program, cu suma alocată de la bugetul de stat de 18.262.407,00 lei, a transmis Primăria Sectorului 5.

Care sunt beneficiile aduse de această finanțare pentru locuitorii din Sectorul 5

Finanțarea aduce câteva beneficii pentru Sectorul 5 și locuitorii acestuia:

  • Calitatea vieții locuitorilor va fi îmbunătățită. Prin extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, se va asigura accesul la servicii de utilități de calitate și siguranța aprovizionării cu apă potabilă pentru comunitate.
  • Va crește gradul de confort pentru locuitori. Modernizarea infrastructurii urbane va contribui la creșterea confortului și bunăstării oamenilor, prin eliminarea problemelor legate de insfrastructură veche și nefuncțională.
  • Mediul înconjurător va fi protejat. Vor fi ultilizate tehnologii moderne și eficiente pentru gestionarea resurselor de apă și canalizare. Acestea vor constribui la protejarea mediului înconjurător și la reducerea impcatului asupra ecosistemelor.
  • Activitatea Sectorului 5 va crește. Modernizarea infrstructurii va spori atractivitatea sectorului pentru investitori și rezidenți, având un impact pozitiv asupra dezvoltării economice și sociale a comunității.

Citește și:

Cookies