ARHIVA B365

Proiect privind modernizarea sistemului de iluminat public pe şoseaua Ştefan cel Mare

„Se aprobă proiectul ‘Eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public pe şos. Ştefan cel Mare prin înlocuirea aparatelor de iluminat cu vapori de sodiu existente cu aparate moderne cu tehnologie LED’, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, finanţat din Fondul pentru Mediu”, prevede proiectul de hotărâre.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 2.927.745,08 lei inclusiv TVA. „Se aprobă contribuţia proprie totală în proiect a municipiului Bucureşti reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.913.411,53 lei reprezentând cofinanţarea proiectului” – stipulează proiectul de hotărâre.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pentru implementarea proiectului în condiţii optime se vor asigura din alocaţii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului, realizarea acestui obiectiv de investiţii va avea un impact pozitiv din punct de vedere al eficienţei energetice, al calităţii sistemului de iluminat în zonă şi va contribui la creşterea siguranţei cetăţenilor, cât şi a traficului auto în orele fără lumină naturală.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button