FIT CITY

PROIECT: Persoanele care refuză CARDUL DE SĂNĂTATE vor prezenta la medic adeverinţa de asigurat

CARDUL DE SĂNĂTATE. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a elaborat noul proiect privind Contractul cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, scrie romanialibera.ro.

Proiectul aduce mai multe noutăţi în acordarea asistenţei medicale, printre care şi cele privind documentul care va fi prezentat obligatoriu de către asigurat atunci când beneficiază de servicii, medicamente şi dispozitive medicale din pachetul de bază.

Astfel, obligaţia de a solicita cardul naţional de asigurări sociale de sănătate începând cu data implementării acestui document, respectiv 1 mai, a fost completată în sensul că se va solicita adeverinţa de asigurat cu valabilitate de trei luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional, din motive religioase sau de conştiinţă.

De asemenea, poate fi folosită, în vederea acordării serviciilor medicale, şi adeverinţa înlocuitoare, de către cei cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi adeverinţa sau carnetul de asigurat, de către persoanele cărora nu le-a fost emis cardul.

CARDUL DE SĂNĂTATE. Serviciile, medicamentele şi dispozitivele medicale din pachetul de bază acordate sau eliberate în alte condiţii decât cele din noul Contract-cadru nu vor fi decontate furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.

Proiectul mai prevede că furnizorii de servicii medicale trebuie să utilizeze aplicaţia de raportare în sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, în mod on-line. Medicii îşi vor asuma serviciile medicale acordate prin semnătura electronică extinsă.

În situaţii justificate, în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, poate fi utilizată aplicaţia de raportare în mod off-line.

Serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale acordate sau eliberate prin utilizarea aplicaţiei de raportare în sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în mod off-line se introduc în sistemul informatic în cel mult 72 de ore de la momentul înregistrării în aplicaţia de raportare, dar nu mai târziu de data la care se face raportarea activităţii lunare ce face obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate.

CARDUL DE SĂNĂTATE. Reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate activate este interzisă. Sesizările referitoare la încălcarea acestei prevederi vor fi anunţate organelor abilitate, în condiţiile în care cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un document cu caracter personal.

Iniţiatorii proiectului apreciază că utilizarea cardului şi, implicit, controlul în ceea ce priveşte acordarea serviciilor medicale şi validarea acestora va duce la creşterea eficienţei în utilizarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Adeverinţa de asigurat a fost propusă de CNAS după ce mai multe organizaţii religioase au cerut autorităţilor să găsească alternativă la cardul naţional de sănătate, întrucât nu pot accepta „un document al diavolului care le poate pune în pericol existenţa”. Reprezentanţii acestora susţin că cip-ul cardurilor ar conţine numărul 666 şi că termenul „card”, citit invers, devine „drac”.

Cardul naţional de sănătate va deveni obligatoriu pentru asiguraţi din 1 mai, anunţa recent Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

CARDUL DE SĂNĂTATE. Activarea cardului de sănătate va putea fi făcută la orice furnizor de servicii medicale, mai puţin de farmacist. Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea PIN-ului cardului (0000) cu un cod din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Personalizarea PIN-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în sistem.

Cardul, odată activat, va fi folosit de câte ori asiguratul merge la medic sau la farmacie, iar PIN-ul va fi introdus de asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical, pentru validarea şi apoi decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

CARDUL DE SĂNĂTATE. Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button