Proiect de management al performanței, implementat la Primăria Sectorului 2. Cum funcționează

de:
10 ian. 2020
2 Afișari
Proiect de management al performanței, implementat la Primăria Sectorului 2. Cum funcționează

Proiectul ,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2″ este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Obiectivul specific 2.1.

„Este un proiect cofinanțat în proporție de 98% de din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă. Prin acest proiect urmărim implementarea, în cadrul Primăriei Sectorului 2, a cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituției noastre.

Este un instrument de management al calității care a fost inițiat de rețeaua administrațiilor publice europene și are obiective bine determinate: în primul rând de a introduce în rândul administrației cultura excelenței și principiile managementului total al calității, de a ghida administrația publică în matricea ciclului complet, respectiv planificare, implementare, verificare și acțiune.
Important, și ce ne interesează pe noi, este ca acest proiect odatăimplementat să identifice domeniile de îmbunătățire a activității și, în primul rând, acest principiu al managementului excelenței totale și să prioritizeze acțiunile pe care noi le vom întreprinde pe baza punctelor tari, identificate de evaluatori”, a declarat primarul Sectorului 2, Mugur Mihai Toader, în cadrul conferinței de prezentare a proiectului.

Conform sursei citate, valoarea totală a proiectului este de 384.133,28 lei, din care:

• valoarea totală nerambursabilă: 376.450,57 lei (98%)

• valoarea eligibilă nerambursabilă din partea Fondului Social European: 307.306,62 lei (80%),

• valoarea eligibilă nerambursabilă din partea bugetului național: 69.143,95 lei din (18%)

• cofinanțarea Primăriei Sectorului 2: 7.682,71 lei (2%).

Obiectivul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Primăriei Sectorului 2 pentru susținerea unui management calitativ și performant prin implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare CAF (cadrul comun de autoevaluare).