ȘTIRI

Proiect Cod etic: Cadrele didactice cu funcţii de conducere nu au voie să facă abuz de autoritate

În proiectul Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar, aflat în curs de finalizare la Ministerul Educaţiei, se arată că profesorii care ocupă funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care sunt membri în structuri de conducere trebuie să respecte criteriile unui management eficient al resurselor, să promoveze standardele profesionale şi morale specifice şi să aplice cu obiectivitate reglementările legale şi normele etice.

De asemenea, profesorii cu funcţii de conducere sau care fac parte din structuri de acest fel trebuie să evalueze corect, conform prevederilor din fişa postului, dar şi să selecteze personalul didactic şi personalul didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare.

Prin Codul de etică sunt interzise constrângerile ilegale din perspectiva funcţiei deţinute, abuzul în exercitarea autorităţii, dar şi hărţuirea personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei care exercită astfel de presiuni. Codul de etică mai prevede că profesorii cu funcţii de conducere vor exercita atribuţiile ierarhic-superioare din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective, scrie mediafax.

Proiectul interzice cadrelor didactice cu funcţii de conducere activităţile de comerţ în unitatea şcolară în lipsa unui contract prealabil, aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare.

Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii: imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; responsabilitate morală, socială şi profesională; integritate morală şi profesională; confidenţialitate; activitate în interesul public; respectarea şi promovarea interesului superior al copilului; respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; respectarea autonomiei personale; onestitate şi corectitudine intelectuală; respect şi toleranţă; autoexigenţă în exercitarea profesiei; interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează; respingerea conduitelor didactice inadecvate.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button