Proiect CGMB. Atribuţii sporite pentru reprezentanţii în AGA de la companiile municipale

27 ian. 2021
179 afișări
Proiect CGMB. Atribuţii sporite pentru reprezentanţii în AGA de la companiile municipale

Proiect important discutat în CGMB. Reprezentanţii Municipiului Bucureşti ar urma să aibă atribuţii sporite în adunările generale ale acţionarilor de la companiilor municipale, precum discutarea şi aprobarea situaţiei financiare anuale sau modificarea remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie.

Pe ordinea de zi a şedinţei de vineri a Consiliului General al Capitalei figurează 25 de proiecte de hotărâre care completează hotărârile CGMB privind desemnarea consilierilor generali în adunările generale ale acţionarilor de la companiile municipale, de la societatea Service Ciclop SA şi de la Societatea de Transport Bucureşti – STB SA.

În forma actuală a hotărârilor CGMB, reprezentanţii Municipiului Bucureşti în AGA au un mandat expres de ducere la îndeplinire a tuturor obligaţiilor şi prevederilor legislative referitoare la revocarea şi numirea provizorie a membrilor consiliilor de administraţie.

Ce prevede proiectul CGMB

Însă, conform proiectelor care urmează să fie supuse dezbaterii în şedinţa de vineri, consilierii municipali din AGA vor avea, de asemenea, mandat de exercitare a drepturilor acţionarului şi a îndeplinirii obligaţiilor acestuia cu privire la următoarele atribuţii:

– de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi a rapoartelor Auditorului Financiar;
– de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
– de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
– de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;
– de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii, dacă este cazul;
– să monitorizeze şi să evalueze performanţa CA, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;
– să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii CA;
– să numească sau să demită auditorul financiar şi să aprobe termenii şi condiţiile contractului încheiat cu acesta;
– să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi să hotărască asupra programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
– schimbarea sediului social al societăţii, înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare;
– să aleagă şi să revoce cenzorii societăţii;
– de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Consilierul municipal USR PLUS Ana Maria Ciceală, membră a Comisiei speciale pentru monitorizarea companiilor municipale, a declarat pentru Agerpres că, în baza acestor modificări, reprezentanţii CGMB vor avea mai multe atribuţii.

„Reprezentanţii CGMB în adunările generale făceau doar numiri noi în consiliile de administraţie dacă era cazul sau dacă erau mandate expirate. Prin aceste noi hotărâri sunt extinse atribuţiile adunării generale şi ale acestor reprezentanţi, consilieri generali, în adunările generale şi vom putea să monitorizăm performanţa consiliului de administraţie, să luăm hotărâri cu privire la buget şi pe partea financiară, care ţin de activităţile curente sau anuale ale societăţilor comerciale”, a precizat ea.

În raportul de specialitate sunt invocate prevederile art. 129 şi art. 166 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, conform cărora Consiliul General al Municipiului Bucureşti „are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii”. A

Cookies