ARHIVA B365

Proiect aprobat de Consiliul General pentru spitalul Victor Gomoiu

Potrivit proiectului CGMB, finanţarea obiectivului de investiţii „Realizare racordare la utilităţi a instalaţiilor şi amenajare exterioară a ambulatoriului integrat a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” va fi asigurată de la bugetul local, prin bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.

„Conform Raportului de Specialitate comun al Direcţiei Generale de Dezvoltare şi Investiţii şi Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, documentaţia supusă aprobării stabileşte lucrările necesare pentru realizarea racordării la utilităţi (energie electrică, gaze, apă, canalizare) precum şi unele amenajări exterioare (iluminat exterior, garduri etc) aferente Ambulatoriului integrat al spitalului, ambulatoriu la care se realizează prin Primăria Municipiului Bucureşti lucrări de reabilitare, modernizare şi echipare, cu finanţare din fonduri nerambursabile, prin POR 2007-2013. (…)

Întrucât în documentaţia pentru realizarea proiectului nu au fost incluse categoriile de lucrări şi valorile aferente realizării/reabilitării racordării la utilităţi, Primăria a stabilit ca lucrările respective să fie realizate prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti”, se arată în expunerea de motive a proiectului supus votului în şedinţa CGMB.

Pentru acest proiect a fost întocmit un studiu de fezabilitate de către firma SC Specialist Consulting SRL (societate care a realizat proiectul lucrării), care prin contractul de sponsorizare nr. 10 din 15.07.2015 pune la dispoziţia Administraţiei Spitalelor documentaţiile privind elaborarea proiectelor de realizare racorduri la utilităţi a instalaţiilor şi amenajărilor exterioare respective:

– alimentarea cu energie electrică la nivelul necesar, prin instalarea unui post de transformare amplasat în exteriorul construcţiei, montat conform soluţiei tehnice date de furnizorul de energie electrică;

– realizarea unui branşament de gaze naturale în regim de presiune redusă printr-un post de reglare-măsurare amplasat la linia de proprietate, cu acces din afara proprietăţii;

– realizarea unui branşament de apă la reţeaua publică, contor de apă rece, cămin pentru amplasarea apometrului;
racord la reţeaua de canalizare stradală printr-un cămin de racord;

– realizarea/reabilitarea împrejmuirii şi iluminatul exterior.”

Valoarea lucrărilor este de 671.941 lei, iar durata de execuţie estimată este de 6 luni.

Valoarea sponsorizării este de 121.000 lei, inclusiv TVA, iar sponsorizarea este destinată elaborării documentaţiei proiectelor de realizare racorduri la utilităţi a instalaţiilor şi amenajărilor exterioare a proiectelor „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” şi „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor”.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button