Proiect: Administrarea parcajelor, a cimitirelor şi a fondului imobiliar, delegată companiilor PMB

de:
22 aug. 2019
0 Afișari
Proiect: Administrarea parcajelor, a cimitirelor şi a fondului imobiliar, delegată companiilor PMB

Durata fiecărui contract este de cinci ani, fiind posibilă prelungirea. Contractele vor putea fi reziliate, dacă delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele.

Autoritatea municipală va avea dreptul de a inspecta bunurile aferente prestării serviciului şi respectarea clauzelor de administrare, dar şi să aprobe structura şi ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea companiei municipale. De asemenea, va putea să solicite informaţii privind nivelul şi calitatea serviciului prestat şi să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Contractele mai prevăd posibilitatea de a stabili strategii de dezvoltare sau aplicarea de penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutarea obligaţiilor contractuale de către delegat.

Mai exact, cele şase proiecte de hotărâre prevăd:

* Gestiunea serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public şi/sau domeniului privat al Municipiului Bucureşti va fi delegată către Compania Municipală Parking Bucureşti.

Această companie va avea obligaţia de plăti delegatarului (autoritatea municipală) o redevenţă de 1% din încasările taxei de parcare aferente locurilor de parcare. Conform anexelor, este vorba de un număr de 234 de parcaje. Totodată, este prevăzut un plan de investiţii pe cinci ani, cu o valoare de 58 de milioane de lei, care prevede amenajarea a 300 de parcometre; dispecerat cu videowall (patru ecrane) şi echipamente pentru reţea şi telecomunicaţii; software pentru parcometre; amenajarea a 16 parcări închise cu barieră; 300 de camere video.

* Gestiunea serviciului public de administrare a cimitirelor şi crematoriilor umane din componenţa serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local din Bucureşti va fi delegată către Compania Municipală Cimitire.

Compania va plăti delegatarului o redevenţă de 10% din cifra anuală de afaceri.

* Gestiunea serviciilor de administrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea municipiului Bucureşti şi/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (domeniul privat al statului) va fi delegată către Compania Municipală Imobiliara.

Delegatarul va plăti companiei lunar echivalentul unui procent de 50% din valoarea chiriilor încasate şi virate delegatarului, la care se va adăuga un comision de 10% din încasarea ratelor din vânzarea imobilelor/taxelor de concesiune din contractele încheiate, 50% din recuperarea debitelor la contractele de închiriere.

Totodată, compania va plăti autorităţii municipale o redevenţă de 10% din profitul anual realizat.

* Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de întreţinere a arborilor şi spaţiilor verzi aflate în patrimoniul public şi privat al Capitalei va fi delegată către Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.

Compania va plăti o redevenţă de 10% din profitul anual realizat. Totodată, autoritatea municipală va transfera delegatului sumele necesare realizării investiţiilor.

* Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de amenajare şi întreţinere a parcurilor şi grădinilor din Bucureşti va fi delegat către Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.

Compania va plăti delegatarului o redevenţă de 10% din profitul anual realizat.

* De asemenea, urmează să fie încheiat un act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparţinând domeniului public şi privat al Capitalei către Compania Municipală Sport pentru Toţi.

Pentru fiecare an contractual, delegatul va plăti delegatarului o redevenţă de 10% din profitul net anual realizat.

Companiei îi va fi delegată gestiunea a patru terenuri de baschet, unul de minigolf şi un skate park (în Parcul Tineretului); două terenuri de skate park şi două de baschet în Parcul Herăstrău; două terenuri de baschet în Parcul Izvor; un teren de baschet în Parcul Circului; un teren de fotbal, unul de baschet/tenis, unul de baschet şi şase de tenis în Complexul Sportiv Lia Manoliu; un teren de fotbal pe Ion Sahighian nr. 6.

Proiectele au fost elaborate după ce în şedinţa de 31 iulie Consiliul General al Capitalei a aprobat confirmarea înfiinţării a 20 de companii municipale. Anterior, pe 22 noiembrie 2018, Curtea de Apel Bucureşti hotărâse anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a companiilor municipale, deoarece au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri şi nu cu votul a două treimi. Ulterior, Codul administrativ a fost modificat, astfel că a devenit posibilă adoptarea unor astfel de hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri.

Cookies