Program ANAF, Direcția de Taxe și Trezorerie. Luni, ultima zi de depunere a declarațiilor

22 oct. 2021
666 Afișari
Program ANAF, Direcția de Taxe și Trezorerie. Luni, ultima zi de depunere a declarațiilor
Program ANAF, Direcția de Taxe și Trezorerie. Luni, ultima zi de depunere a declarațiilor

Vezi mai jos care este programul pentru ANAF, pentru Direcțiile de Taxe și Impozite, ori Trezorerie pentru București, cele șase sectoare și Ilfov. Luni, 25 octombrie este ultima zi de depunere a mai multor formulare deosebit de importante, mai ales pentru companii.

Vezi program ANAF după ce CNSU a venit vineri cu decizia de a restricționa de luni, 25 octombrie, accesul în incinta instituțiilor publice, atât centrale, cât și locale a persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării.

Nu se mai poate intra fără certificatul verde ori testare în instituțiile publice din România

Practic, se restricționează accesul în instituții precum ANAF, Trezorerie sau Direcția de Taxe și impozite locale pentru persoanele care nu au certificat verde sau dovada vaccinării, testării, or trecerii prin boală. Noua regulă intră în vigoare de luni, 25 octombrie, după ce va fi aprobată de Guvern. Astfel, în clădirile care adăpostesc instituții publice este obligatorie prezentarea certificatului verde pentru vaccinare ori trecere prin boală sau testat, pentru toţi cei care nu lucrează în clădirea respectivă.

”Oamenii care vin cu treabă vor trebui să prezinte certificatul”, a explicat Raed Arafat, vorbind despre clădirile private cu peste 50 de persoane.

Ce program are ANAF și Trezoreria din București și Ilfov

Vezi mai jos programul de lucru cu publicul pentru DGRFP Bucureşti (ANAF București), atât aparatul propriu, cât și instituţiile subordonate, cum ar fi: Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, Administraţiile sector 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţia Judeţeană a finanţelor publice Ilfov:

Luni, Marţi, Joi şi Vineri:  8.30 – 16.30
 
Miercuri: 8.30 – 18.30

Unităţile Trezoreriei statului din Regiunea Bucureşti (municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov).

Luni, Marţi, Joi şi Vineri: 8.30 – 16.30
 
Miercuri: 8.30 – 18.30 

Excepție face depunere/ridicare numerar de către titularii de cont în / din conturile proprii precum şi depunere ordine de plată (OPT) cu procesare şi înregistrare în contabilitatea trezoreriei în aceeaşi zi lucrătoare în care au fost depuse:

Luni – Joi: 8.30 – 1.430
Vineri:  8.30 – 13.00

Depunerea on-line a Ordinelor de Plată Multiple Electronice (OPME) care se procesează şi înregistrează în contabilitatea trezoreriei în aceeaşi zi lucrătoare în care au fost depuse:

Luni – Joi:  8.30 – 14.30
Vineri:  8.30 – 13.00

Program Direcțiile de Taxe din cele 6 sectoare din București

În ultima perioadă, aproape toate Direcțiile de Taxe din București au anunțul pe site-uri că majoritatea cererilor se soluționează online.

Impozite locale Sector 1, are program de Luni, Marti, Joi, Vineri 8:30-16:30 și Miercuri de la 8:30-18:30

La Impozite și taxe Sector 2, plățile se pot efectua online, programul este de la 8.30 la 16.30.

Și sectorul 3 recomandă folosirea mijloacelor online pentru plata taxelor și a impozitelor. Programul fizic este de la 8.30 la 16.30, iar joia este prelungit până la 18.30.

Plată taxe și impozite sector 4 se poate realiza la aparatele Self Pay din Sectorul 4, pentru a evita aglomerația.

Impozite și taxe Sector 5 rezolvă exclusiv online cererile și declarațiile. Persoanele juridice vor utiliza o semnătură electronică cu certificat digital calificat.

De asemenea, și la Impozite și taxe Sector 6 persoanele juridice vor putea depune cereri/declarații/documente doar prin platforma online www.taxelocale6.ro/declaratiionline și prin serviciile poștale.

Ce documente fiscale trebuie depuse până luni, 25 octombrie, inclusiv, la ANAF

În primul rând, până luni, 25 octombrie, trebuie depusă Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100.

Aceasta se depune lunar de către contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:

– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;

– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

Sau trimestrial, pentru contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:
– plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual;
– impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
– redevențe miniere și petroliere;

– impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
– impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016;
– impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
– alte obligații de plată trimestriale prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2.
– alte termene
– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.

Formularul 112 prevede depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale până pe 25 septembrie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

– pentru luna precedentă

Lunar, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili.

– pentru trimestrul precedent

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului.

Declarația privind veniturile sub formă de salarii trebuie de pusă până luni, 25 octombrie, la ANAF

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)
Legea 227/2015 art.323 alin.(1).

Program ANAF, Direcția de Taxe și Trezorerie. Luni, ultima zi de depunere a declarațiilor

Cookies