ARHIVA B365

Primarul din Beiuș, TRIMIS ÎN JUDECATĂ și ARESTAT pentru 24 de ore în al 2-lea dosar de corupție

Primarului din Beiuș i se aduc acuzații de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual, dar și altele. Procurorii DNA au dispus arestarea preventivă a lui Adrian Nicolae Domocoș, judecarea în stare de libertate a lui Virgil Bercea, episcop al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea la data faptelor, care a dat mita, dispurea măsurii controlului judiciar pentru CONSTANTIN MIRCEA OVIDIU MIHĂILĂ, administrator al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco – Catolică Oradea.

În stare de libertate mai sunt anchetați și alți angajați ai Primăriei Municipiului Beiuș pentru complicitate.

COMUNICATUL DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată:

în stare de arest preventiv, a inculpatului DOMOCOŞ ADRIAN NICOLAE, primar al municipiului Beiuş, la data faptelor,în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– luare de mită (2 infracțiuni),

– abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul (4 infracțiuni),

– fals intelectual (2 infracțiuni), din care una în formă continuată (3 acte materiale),

– efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de primar, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

– deţinerea fără drept a unei arme neletale din categoria celor supuse autorizării,

– deţinerea fără drept a muniţiilor.

sub control judiciar, a inculpatului CONSTANTIN MIRCEA OVIDIU MIHĂILĂ, administrator al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco – Catolică Oradea, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– dare de mită,

– complicitate la abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul,

– fals în declaraţii.

în stare de libertate a inculpaților:

BERCEA VIRGIL, episcop al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– dare de mită,

– complicitate la abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul.

IAMBOR STELA EMILIA, contabil şef al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco Catolică Oradea, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– complicitate la abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul,

– fals în declaraţii.

BLAGA DOINA DANIELA și MORGOVAN NELU FLORIN funcţionari publici în cadrul Biroului Impozite şi Taxe din Primăria municipiului Beiuş, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul.

UŞVAT IOAN, şef Compartiment urbanism în cadrul Primăriei municipiului Beiuş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul (2 infracțiuni),

– fals intelectual, în formă continuată (două acte materiale),

– fals intelectual, în formă continuată (trei acte materiale).

MATEAŞ VIOREL, secretar al Primăriei municipiului Beiuş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul (2 infracțiuni),

– fals intelectual (2 infracțiuni), din care una în formă continuată (trei acte materiale),

– instigare la fals intelectual.

BUNEA GEORGE LAURENŢIU, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul,

– fals în declaraţii.

PETRUŢ DANIELA CRINA, auditor în cadrul Primăriei municipiului Beiuş, la data săvârșirii faptei, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2014, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae, în calitate de primar al mun. Beiuş, a pretins și primit de la o persoană din conducerea Bisericii Greco-Catolice Beiuş, un imobil, proprietatea bisericii, cu titlu de concesiune pentru o perioadă de 29 ani, în favoarea societății comerciale SC Alge Dom Com SRL Beiuș.

Pentru acest „serviciu”, inculpatul a promis că va ajuta şi va susţine interesele bisericii greco-catolice pe raza sa de competenţă, în sensul că:

– îi va asigura protecţie şi o va favoriza, prin neîndeplinirea atribuţiilor de primar,

– va sprijini biserica greco-catolică să beneficieze în continuare de scutiri de impozite pentru clădirile proprietatea unităţii de cult, situate pe raza Mun. Beiuş,

– nu va aplica sancţiuni contravenţionale pentru faţadele deteriorate ale clădirilor proprietatea acesteia.

În perioada iunie-august 2014, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae, în calitate de primar al mun. Beiuş, a pretins și primit de la reprezentanţii Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, inculpaţii Bercea Virgil şi Constantin Mircea Ovidiu Mihăilă, un imobil, proprietatea bisericii, printr-un contract de parteneriat pe o perioadă de 25+5 ani, în favoarea aceleiași societăți comerciale pe care o controla.

De data aceasta, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae, pe lângă faptul că trebuia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, în sensul arătat mai sus, a promis că va elibera o autorizaţie de funcţionare pentru un magazin de comercializare a peştelui, aflat în proprietatea episcopiei.

În perioada 2009 – 2014, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae împreună cu inculpații Blaga Doina Daniela și Morgovan Nelu-Florin nu au întreprins niciun demers pentru impozitarea şi impunerea din oficiu a clădirilor aflate în proprietatea bisericii greco-catolice, pe raza municipiului Beiuş, cunoscând că sunt folosite de proprietar pentru a desfăşura activităţi economice.

În acest sens, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae nu a dispus niciun control sau inspecţie fiscală, iar ceilalți doi funcționari nu au solicitat niciodată acest lucru, cauzând astfel Primăriei municipiului Beiuş o pagubă de 329. 231 lei concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru biserica greco-catolică. La momentul solicitării reprezentanţilor bisericii greco-catolice de a li se elibera certificate fiscale aferente situaţiei fiscale ale imobilelor deţinute în proprietate, inculpaţii au creat poziţii ale respectivelor imobile în baza de date a Primăriei mun. Beiuş – Biroul Impozite şi Taxe, fără a avea depuse în acest sens înscrisuri aferente (CF, contracte, acte de proprietate, declaraţii fiscale).

În aceeași perioadă, în urma înţelegerii infracţionale cu reprezentanţii primăriei, inculpații Bercea Virgil şi Constantin Mircea Ovidiu Mihăilă, beneficiind de ajutorul inculpatei Iambor Stela Emilia, în calitate de reprezentanți ai bisericii greco-catolice, nu au întreprins măsuri pentru a întocmi și depune la Primăria municipiului Beiuş declaraţiile fiscale aferente clădirilor aflate în proprietatea bisericii, folosite pentru desfăşurarea de activităţi economice, cu toate că unitatea de cult încasase în perioada 2009-2014 aproximativ 1.200.000 lei din închirierea celor 51 spaţii comerciale şi locative deţinute pe raza mun. Beiuş.

La data de 05 decembrie 2013, inculpatul Constantin Mircea Ovidiu Mihăilă, în calitate de administrator al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, pentru ca biserica greco-catolică să beneficieze în continuare de scutiri de impozite, a depus la Biroul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Beiuş, o declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, aferentă unui singur apartament situat în mun. Beiuş (deşi deţineau în proprietate 51 spaţii), prin care a declarat necorespunzător adevărului faptul că spaţiul locativ în cauză nu este folosit pentru desfăşurarea de activităţi economice, deși această clădire era închiriată contra sumei de 180 lei/lună, chiar de inculpatul în cauză. Declarația respectivă a fost întocmită împreună cu inculpata Iambor Stela Emilia.

În perioada 2012 – 2014, în urma înţelegerii infracţionale cu reprezentanţii bisericii greco-catolice, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae, în calitate de primar al municipiului Beiuş, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul că a permis ca magazinul de comercializare a peştelui, proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea, să funcţioneze fără autorizaţie eliberată de Primăria municipiului Beiuş, creând astfel o pagubă instituției publice în cuantum de 420 lei concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru biserica greco-catolică.

La datele de 18 iunie respectiv 28 noiembrie 2014, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae, în calitate de primar al municipiului Beiuș, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul că a semnat şi eliberat, în favoarea SC Alge Dom Com SRL, două autorizaţii de construcție cu nerespectarea prevederilor legale, pentru a justifica lucrări care fuseseră deja executate la imobilul primit mită de primar aflat în zona de protecţie a monumentului „Fosta şcoală civilă medie greco-catolică de fete şi internatul pavelian de fete” și pentru a justifica respectarea formală a legislației specifice din domeniul construcţiilor. Aceste documente au fost semnate și de inculpaţii Mateaș Viorel, în calitate de secretar al Primăriei mun. Beiuş şi Uşvat Ioan, în calitate de şef Compartiment Urbanism, care au cunoscut faptul că documentele respective fuseseră emise fără respectarea prevederilor legale.

De asemenea, inculpaţii aveau cunoştinţă de faptul că autorizaţiile au la bază documente false şi constatări nereale (note de constatare şi certificate de urbanism), prin aceasta cauzând o vătămare intereselor legitime ale Primăriei municipiului Beiuş şi obţinând un folos necuvenit pentru SC Alge Dom Com SRL.

Notele de constatare și certificatele de urbanism respective, care atestau fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului au fost întocmite de inculpatul Uşvat Ioan, fiind certificate prin semnătură de către inculpații Domocoş Adrian Nicolae și Mateaş Viorel.

În cazul notei de constatare întocmită în data de 10 iunie 2014, inculpatul Uşvat Ioan a fost determinat de secretarul Primăriei municipiului Beiuș să ateste în cuprinsul ei împrejurări necorespunzătoare adevărului, cunoscând că la imobilul în cauză fuseseră deja executate lucrări.

La data de 07 noiembrie 2014 inculpatul Bunea George Laurenţiu a întocmit și depus la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor documentaţia aferentă proiectului „Reabilitare acoperiş şi faţade” în vederea eliberării avizului pentru autorizarea executării lucrărilor la clădirea mai sus precizată, ocazie cu care a declarat necorespunzător adevărului faptul că lucrările la imobilul în cauză nu erau începute sau efectuate şi documentaţia corespundea realităţii, în condiţiile în care lucrările se aflau în fază de execuţie încă din luna mai 2014.

La data de 19 noiembrie 2014, pe baza acestor documente false (care se refereau la autorizarea executării lucrărilor şi nu la intrarea în legalitate a construcţiei), inculpatul Bunea George Laurenţiu a determinat cu intenţie reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor să elibereze avizul favorabil pentru beneficiarul SC Alge Dom Com SRL.

În perioada 2011-2014, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae a reprezentat în fapt SC Alge Dom Com SRL Beiuș, desfășurând activităţi şi operaţiuni financiare realizate ca acte de comerţ, specifice funcţiei de administrator de fapt al unei societăți comerciale, incompatibilă cu funcţia de primar.

Astfel, fiind singurul factor decizional al societăţii în cauză, acesta a negociat în numele firmei, a încheiat şi semnat contracte, a achiziţionat marfă, a achitat sume de bani aferente, a facturat serviciile prestate şi a retras sume de bani din conturile bancare ale societăţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

La data de 17 septembrie 2014, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuința inculpatului Domocoş Adrian Nicolae, organele de urmărire penală au identificat şi ridicat o arma cu aer comprimat, neletală din categoria celor supuse autorizării, de fabricație chinezească, fără serie de identificare, calibru 4,5 mm, aflată în stare de funcţionare și o cantitate de muniţie, compusă din: 412 cartuşe de vânătoare cu alice calibru 12, 133 cartuşe de vânătoare cu alice calibru 20, 25 cartuşe de vânătoare cu alice calibru 16, 8 cartuşe cu glonţ calibru 308Win, 291 proiectile calibru 4,5 mm, toate aflate în stare de funcţionare, deţinute de inculpat fără drept.

La data de 24 septembrie 2014, inculpata Petruţ Daniela Crina, cu ocazia audierii sale de către procurorii anticorupție a susținut în mod mincinos că nu cunoaște niciunul dintre aspectele prezentate mai sus.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Domocoş Adrian Nicolae, Constantin Mircea Ovidiu Mihăilă, Iambor Stela Emilia, Blaga Doina Daniela și Morgovan Nelu Florin.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin tehnic din partea Serviciului Român de Informații – Direcția Județeană de Informații Bihor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Oradea, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Potrivit procurorilor DNA, Adrian Nicolae Domocoș, în calitate de primar al municipiului Beiuș, a pretins și a primit suma totală de 59.000 lei de la inculpații Lucuț Vasile și societatea comercială S.C. Unicarm S.R.L., pentru ca, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, să elibereze în mod ilegal o autorizaţie de construire, având ca obiect construirea unui magazin universal în municipiul Beiuș, să confere un regim preferenţial în soluţionarea cererilor ulterioare şi să susţină interesele societăţii comerciale susmenţionate.

COMUNICATUL DNA:

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

DOMOCOŞ ADRIAN NICOLAE, primar al municipiului Beiuş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale),

– spălare a banilor, în formă continuată (4 acte materiale),

– abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

– abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

– conflict de interese, în formă continuată (3 acte materiale),

– conflict de interese, în formă continuată (14 acte materiale),

– conflict de interese, în formă continuată (11 acte materiale),

– conflict de interese, în formă continuată (28 acte materiale),

– conflict de interese, în formă continuată ( 27 acte materiale),

– conflict de interese, în formă continuată (13 acte materiale),

– conflict de interese, în formă continuată (3 acte materiale), și

– conflict de interese, în formă continuată (37 acte materiale).

LUCUŢ VASILE, administrator al societății comerciale S.C. Unicarm S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:

– dare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) şi

– complicitate la spălare a banilor, în formă continuată (4 acte materiale).

S.C. Unicarm S.R.L., în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:

– dare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) şi

– complicitate la spălare a banilor, în formă continuată (4 acte materiale).

UŞVAT IOAN, şef al compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Beiuş, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 14.10.2010 – 26.04.2012, inculpatul Domocoș Adrian Nicolae, în calitate de primar al municipiului Beiuș, a pretins și a primit suma totală de 59.000 lei de la inculpații Lucuț Vasile și societatea comercială S.C. Unicarm S.R.L., pentru ca, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, să elibereze în mod ilegal o autorizaţie de construire, având ca obiect construirea unui magazin universal în municipiul Beiuș, să confere un regim preferenţial în soluţionarea cererilor ulterioare şi să susţină interesele societăţii comerciale susmenţionate.

În aceeaşi perioadă, primarul municipiului Beiuș, cu ajutorul inculpatului Lucuț Vasile și prin intermediul firmei administrate de acesta din urmă, a disimulat adevărata natură a provenienţei sumei de 59.000 lei, primită cu titlu de mită., prin încheierea unor contracte de sponsorizare între S.C. Unicarm S.R.L. şi Asociaţia „Fortuna” Beiuş, al cărei preşedinte este și în prezent inculpatul Domocoș Adrian Nicolae .

În perioada octombrie – noiembrie 2010, inculpaţii Domocoș Adrian Nicolae, în calitate de primar al municipiului Beiuş şi Uşvat Ioan, în calitate de şef al compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Beiuş, deşi cunoşteau faptul că societatea comercială S.C. Unicarm S.R.L., nu deţinea autorizaţie de construire pentru magazinul situat în municipiul Beiuş, prin nerespectarea atribuțiilor de serviciu, nu au luat măsurile necesare pentru sistarea lucrărilor şi intrarea în legalitate decât, după ce Primăria Beiuş a fost somată în acest sens de către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bihor.

După această somaţie, la data de 12 noiembrie 2010, inculpaţii au emis ilegal autorizaţia de construire având ca obiect construirea imobilului susmenționat, deşi nu exista acordul de mediu şi acordul proprietarilor vecini afectați, cauzând o vătămare a intereselor legale unei persoane fizice şi obţinând un avantaj pentru societatea comercială S.C. Unicarm S.R.L., constând în posibilitatea de a continua nestingherit edificarea construcției.

În luna noiembrie 2010, inculpatul Domocoș Adrian Nicolae, în calitate de primar al municipiului Beiuş, a acceptat ca pe o suprafaţă de 470 mp din domeniul public al municipiului Beiuş să fie construită o parcare necesară funcţionării magazinului aparținând societăţii comerciale S.C. Unicarm S.R.L., fără să fi fost încheiat vreun contract de concesiune sau închiriere şi fără plată, cauzând un prejudiciu bugetului local al municipiului Beiuș, în cuantum de 84.600 lei (până în prezent) şi obţinând un avantaj pentru societatea comercială S.C. Unicarm S.R.L., constând în neachitarea redevenței sau a chiriei.

În perioada martie 2009 – decembrie 2012, inculpatul Domocoș Adrian Nicolae, în calitate de preşedinte al Asociaţiei „Fortuna” Beiuş, a obţinut cu titlu de sponsorizare, de la mai multe societăţi comerciale, sume de bani şi mobilier în valoare totală de 105.011,79 lei .

Concret, după efectuarea sponsorizărilor de către societăţile comerciale respective, inculpatul Domocoş Adrian Nicolae, în calitate de primar al municipiului Beiuş, a efectuat următoarele activităţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu:

– a emis în favoarea unei firme din municipiul Beiuş, un certificat de urbanism şi două autorizaţii de construire;

– a încheiat 2 contracte cu o societate comercială, a emis trei comenzi şi a aprobat ordonanţarea la plată a sumelor de bani facturate de către societatea respectivă;

– a aprobat ordonanţarea la plată a sumelor de bani facturate de o firmă;

– a emis mai multe autorizaţii de construire, a semnat mai multe contracte şi a dispus ordonanţarea la plată a facturilor emise de către o societate comercială, în valoare de peste 1.000.000 lei;

– a încheiat cu o societate comercială 4 contracte de furnizare, în valoare totală de 194.094,36 lei, a emis în favoarea aceleiaşi societăţi o autorizaţie de construire, a aprobat în mai multe rânduri, ordonanţarea la plată a sumelor facturate de aceasta şi a semnat procesul verbal de stingere a reciprocă a obligaţiilor de plată;

– a încheiat cu o societate comercială 4 contracte de lucrări, în valoare totală de 187.987,87 lei, a semnat mai multe acte adiţionale şi procese verbale pentru compensarea datoriilor, privind aceste contracte, a confirmat situaţia de lucrări pe luna mai 2009, pentru obiectivul de investiţii „canalizare menajeră sat Delani” şi a aprobat ordonanţarea la plată a sumelor de bani facturate de această societate comercială;

– a emis pentru o firmă 2 autorizaţii de construire şi un certificat de urbanism, necesare construirii unui magazin în municipiul Beiuş;

– a încheiat cu o societate comercială 2 contracte de executare de lucrări, un contract în valoare de 13.711.880 lei (fără TVA), a confirmat mai multe devize de lucrări şi centralizatoarele privind lucrările executate de firma respectivă, a ordonanţat plata unor sume de bani facturate de această societate şi a emis în favoarea acesteia 2 certificate de urbanism, 2 autorizaţii de construire şi o autorizaţie de desfiinţare.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului Domocoş Adrian Nicolae.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor, cu propunere de a se menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button