ARHIVA B365

Primăria şi-a cumpărat autolaborator pentru analiza aerului de 311.000 euro

Autolaboratorul va fi dotat cu analizoare automate pentru măsurarea poluanţilor aerului prevăzuţi în Directiva europeană pentru calitatea aerului, respectiv oxizii de azot, pulberile în suspensie PM10, PM 2,5, PM 1, monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, ozonul, compuşii organici volatili (în special benzenul), amoniacul şi hidrogenul sulfurat. De asemenea, dotările includ şi senzori pentru măsurarea vitezei şi direcţiei vântului, a temperaturii, a presiunii, a umidităţii relative şi a radiaţiei solare.

Laboratorul va funcţiona de fapt într-o autofurgonetă, care va avea şi un generator electric tractabil pentru alimentarea autolaboratorului în situaţii de urgenţă unde nu poate fi asigurată alimentarea din sursă fixă. Autolaboratorul va fi dotat şi cu un sistem informatic de prelucrare a datelor.

Durata contractului este de patru luni de la data atribuirii sale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button