LA MINE-N CARTIER

Primăria Sectorului 6, acuzată de NEREGULI la eliberarea autorizaţiilor de construcţie

La data de 23.12.2013 Primarul Sectorului 6 a emis pentru terenul din str. Valea Danului nr. 35-36 o autorizație de construire pentru realizarea unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime
S+P+2E+M, iar la data de 08.06.2015, primarul a emis o nouă autorizație de construire pentru același imobil în scopul realizării unor modificări interioare și supraetajare rezultând astfel un regim de întălțime
S+P+3E+M.

Cazul a intrat în atenția Asociației Salvați Bucureștiul după ce un vecin a înregistrat o sesizare pe www.juristurban.ro [1], call-centerul asociatiei, fiind identificat cu numărul 1093.

În urma analizelor făcute de specialiștii asociației s-au identificat mai multe nereguli, cele mai grave fiind cele de încălcare a legii și a Regulamentului Local de Urbanism al Sectorului 6.

În fond prin cele două autorizații s-a încălcat Regulamentul Local de Urbanism, astfel că regimul maxim admis prin regulament este de P+2E, iar prin prima autorizație s-a autorizat realizarea unui imobil cu regim de înălțime P+2E+M și prin a doua de P+3E+M. De asemenea, cea de a doua autorizație încalcă prevederile legale întrucât a fost emisă în scopul supraetajării unei construcții nefinalizate și nerecepționate, anunţă Asociaţia salvaţi Bucureştiul într-un comunicat de presă. 

Asociația Salvați Bucureștiul a formulat sesizări către intituțiile statului abilitate să efectueze controlul de legalitate și de asemenea a solicitat, printr-o plângere prealabilă, Primarului Sectorului 6 să revoce autorizațiile.

În urma sesizărilor, Prefectul Municipiului București a solicitat atât Primarului cât și Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov să efectueze controlul de specialitate.

Primul răspuns al Primarului Sector 6 din data de 07.10.2015 a fost:

„_Ca urmare a adresei Asociației Salvați Bucureștiul înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București […__]__ vă comunicăm următoarele:_

_[…] S-au verificat __documentațiile care au stat la baza autorizațiilor de construire menționate mai sus și SUNTEM ÎN MĂSURĂ A VĂ PRECIZA CĂ S-A RESPECTAT ÎNTRUTOTUL LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, respectiv Legea nr. 50/1991, PUZ Coordonator Sector 6 și nu în ultimul rând normativele cu privire la
proiectarea și elaborarea documentațiilor_”.

Prin răspunsul Inspectoratului de stat în Construcții din 13.10.2015, am fost informați că sesizarea adresată acestora de către asociație a fost transmisă către Poliția Locală Sector 6 – Serviciul Disciplina în
Construcții și Afișaj Stradal.

În data de 21.10.2015 Primarul Sectorului 6 a transmis un nou răspuns către asociație prin care și-a păstrat poziția inițială.

Însă, în data de 11.12.2015 Inspectoratul de Stat în Construcții a revenit cu o adresă către asociație prin care făcea următoarea precizare:

„_Reprezentanții instituției noastre s-au adresat Primăriei Sector 6 în vederea verificării respectării prevederilor legale la emiterea Autorizației de Construire pentru imobilul cu adresa str. Valea Danului
nr. 35-37, sector 6, București._

_Autorizația de Construire și documentația ce a stat la baza emiterii ei nu au fost puse la dispoziția inspectorilor în construcții din cadrul I.R.C.B.I. deoarece AU FOST PRELUATE SPRE VERIFICARE DE CĂTRE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI._

_În aceste condiții urmează a ne conforma soluției dispuse de organele menționate mai sus._”


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button