Primăria Sectorului 5 organizeză o licitație pentru 9 clădiri modulare cu destinaţia de creşe

26 iun. 2021
146 Afișari
Primăria Sectorului 5 organizeză o licitație pentru 9 clădiri modulare cu destinaţia de creşe

Primăria Sectorului 5 organizeză o licitație pentru 9 clădiri modulare cu destinaţia de creşe, valoarea estimată a proiectului fiind de 16.000.000 lei.

Licitație pentru 9 clădiri modulare cu destinaţia de creşe. Primăria Sectorului 5 anunţă pe SEAP o licitaţie pentru proiectarea şi execuţia a nouă clădiri din construcţii modulare pentru înfiinţarea unor grupe de antepreşcolari, valoarea totală estimată fiind de 16.291.132 lei.

„Scopul desfăşurării prezentei proceduri de atribuire îl reprezintă atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect proiectarea şi execuţia de lucrări pentru construcţia unor unităţi de învăţământ preşcolar, realizate din containere modulare”, prevede anunţul.

Licitație pentru 9 clădiri modulare cu destinaţia de creşe

Terenurile propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii se află în incintele următoarelor unităţi: Grădiniţa nr. 34, Grădiniţa nr. 53, Grădiniţa nr. 54, Şcoala nr, 125, Grădiniţa nr. 144, Grădiniţa nr. 169 – Paradisul Verde, Grădiniţa nr. 242, Grădiniţa nr. 245, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Motoc.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat şi dus la bun sfârşit în ultimii trei ani (pentru serviciile de proiectare) şi în ultimii cinci ani (pentru execuţia de lucrări) lucrări şi servicii similare, în cadrul unuia sau a maximum trei contracte, a căror valoare cumulată să fie de minimum 16.000.000 lei (fără TVA).

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 22 iulie. În cadrul criteriilor de atribuire, componenta financiară reprezintă 60% , iar componenta tehnică 40%.

Durata prevăzută a contractului este de zece luni.

Consiliul Local Sector 5 a adoptat, pe 31 martie, proiecte de hotărâre privind construirea a nouă clădiri modulare, în care să funcţioneze creşe cu o capacitate totală de 261 de locuri.

Cookies