LA MINE-N CARTIER

Primăria Sectorului 3 primeşte CERERI pentru acordarea de pachete alimentare

Ajutoarele, în valoare de 120 de lei, se acordă în conformitate cu HCL S3 nr. 132/30.06.2016, persoanelor singure şi familiilor cu un venit net lunar mai mic sau egal cu 700 de lei realizat pe persoană, respectiv pe membru de familie.

Pentru a primi pachete alimentare persoanele şi/sau familiile eligibile vor prezenta la sediile DGASPC Sector 3 următoarele acte:

-cerere tip completată;

-actele de identitate şi de stare civilă (certificat de deces, hotărâre de divorţ);

-acte care dovedesc veniturile (pensii de orice tip, salarii, indemnizații, alocații, ajutoare sociale, venituri din cedarea
folosinței bunurilor, activități liberale sau comerciale, alte venituri după caz. Persoanelor fără venituri le este necesară adeverința de venit eliberată de Administrația Sectorului 3 a Finanțelor Publice.

Pentru a beneficia de aceste pachete alimentare, solicitanții trebuie să aibă achitate toate taxele și impozitele locale.

Documentele pot fi depuse de luni până joi între orele 8.00-16.00, iar vineri de la ora 8.00 la 12.00, la sediile DGASPC Sector 3 din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 și str. Parfumului nr. 2-4. Relații suplimentare pot fi obținute la tel. 0737.799.518 și 0372.126.100/int. 220.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button