Primăria Sectorului 1 intenționează să schimbe criteriile de acordare a locuințelor sociale

12 apr. 2021
304 Afișari
Primăria Sectorului 1 intenționează să schimbe criteriile de acordare a locuințelor sociale

Administrația locală a Sectorului 1 intenționează să schimbe criteriile și punctajele pentru întocmirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și de necesitate.

Primăria Sectorului 1 a elaborat un proiect de hotărâre de consiliu prin care sunt modificate criteriile care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996 privind locuințele.

Documentul este pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Sectorului 1 – AICI și orice persoană interesată îl poate consulta accesând următorul link – AICI.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, până în data de 26.04.2021, se pot trimite în scris, pe adresa de e-mail [email protected], propuneri, sugestii și opinii cu valoarea de recomandare privind acest proiect de hotărâre.

Totodată, pe site-ul instituției, este disponibil și un formular on-line pentru colectarea propunerilor, opiniilor și recomandărilor.

753 de locuințe sociale

Menționăm că fondul locativ al Primăriei Sectorului 1 este alcătuit din 753 de locuințe sociale și 58 de locuințe pentru tineri. Totodată, prin OUG nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile situate în municipiul București din administrarea Regiei Autonome Locato în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București au fost transmise spre repartizare și administrare Sectorului 1 al Municipiului București un număr de 15 imobile pentru persoanele evacuate cu destinația de locuințe sociale. Rezultă un total de 768 de locuințe sociale.

Conform referatului de aprobare a proiectului Hotarârii de Consiliu Local, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București există în momentul de față numeroase persoane și familii care se confruntă cu lipsuri materiale, nu au un venit fix stabil și trăiesc în condiții insalubre. Lipsa unei case este cauzată de apartenența la anumite grupuri vulnerabile, precum situația tinerilor instituționalizați sau a familiilor monoparentale, cât și rezultatul politicilor de retrocedare a imobilelor naționalizate. Categoriile cel mai puternic afectate sunt familiile cu venituri reduse, persoanele în vârstă, persoanele cu copii în întreținere, persoane cu dizabilități.

Sute de solicitări

Pe lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2019 figurează un numar de 744 de solicitări pentru locuințe sociale, depuse de persoane/ familii aflate în situații locative deosebite.

În conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 privind locuințele, criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale și locuințele de necesitate sunt revăzute și stabilite anual de către Consiliul Local al Sectorului 1.

„În acest sens se impune adoptarea unei hotărâri în baza căreia să fie stabilite, în detaliu, condițiile ce trebuie îndeplinite de solicitanți, pentru a putea beneficia de o locuință, precum și criteriile de departajare prin punctaj, în baza cărora să se realizeze o evaluare cât mai corectă a situației locative a solicitanților.Trebuie subliniat că prin condițiile stabilite s-a urmărit a nu fi luate în evidență persoanele care dețin în proprietate o locuință, cele care au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990, cele care au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe precum și cele care dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință”.

Unde sunt locuințele sociale?

Locuințele sociale care fac poarte din fondul locativ al Sectorului 1 sunt situate în următoarele zone:

  • Prelungirea Ghencea nr. 45, localitatea Bragadiru, jud. Ilfov au fost atribuite 76 de apartamente achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
  • Drumul Binelui nr. 35, Sectorul 4 au fost atribuite 70 de apartamente achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
  • Calea Giulești nr. 337B, Sectorul 6 au fost atribuite 193 de apartamente achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
  • Șoseaua Odăi nr. 3-5, Sectorul 1 au fost atribuite 414 apartamente construite de către Consiliul Local al Sectorului 1 din fonduri proprii. În urma Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015, blocurile de locuințe situate în Șos. Odăi nr. 3-5 au fost transmise în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Cea mai mică locuință socială aflată în proprietatea/administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 are o suprafață utilă de 30,30 mp, iar cea mai mare locuință socială are suprafața utilă de 142,77 mp.

D.G.A.S.P.C. Sector 1 deține locuințe sociale tip garsonieră, apartamente cu 2, 3 și 4 camere. În prezent, D.G.A.S.P.C.Sector 1 are ocupate 722 locuințe sociale, 20 apartamente libere transmise spre repartizare, iar în curs de igienizare sunt un număr de 11 apartamente. În acest moment, locuiesc în apartamentele sociale un număr total de 1.479 persoane.

În ceea ce privește locuințele transmise prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2001, cu modificările și completările ulterioare, acestea sunt situate în următoarele zone:

  • 4 locuințe în imobilul din Str. Alexandru Constantinescu nr. 46-48, Sector 1;
  • 1 locuință în imobilul din str. Nicolae Iorga nr. 22, Sector 1;
  • 3 locuințe în Bd. Magheru nr. 24, Sector 1;
  • 6 locuințe în imobilul din Str. Ion Mihalache nr. 125, Sector 1;
  • 1 locuință în Str. Edgar Quinet nr. 10, Sector 1.
Cookies