LA MINE-N CARTIER

Primăria Sector 4 va evacua 140 de persoane care locuiesc ilegal în locuinţe sociale

Primăria Sectorului 4 a desfăşurat o acţiune de amploare pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în apartamentele sociale din două imobile situate pe Aleea Nehoiu din Capitală, aflate în administrarea autorităţii locale, potrivit news.ro.

Potrivit sursei citate, descinderile, la care au participat 100 de poliţişti, au fost organizate după ce primarul Daniel Băluţă a primit mai multe sesizări referitoare la faptul că în locuinţele respective stăteau mai multe persoane care nu întruneau condiţiile necesare impuse de lege. În total au fost verificate 230 de apartamente.

Cele 140 de persoane care locuiau ilegal au fost legitimate, urmând a fi demarate anchete în vederea demarării procedurilor de evacuare. Totodată, vor fi adoptate măsuri administrative împotriva celor care subînchiriază unităţile care le-au fost repartizate ca locuinţă socială, conform Legii Nr. 114/1996„, precizează Primăria Sector 4.

Potrivit Legii 114 din 1996, au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual, iar de acestea pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau victimele revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de Consiliul Local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform legii. Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local.

Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei a cestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button