LA MINE-N CARTIER

Primăria Sector 4: Acordul de funcționare la Colectiv nu era condiționat de autorizaţia la incendii

Iată punctul de vedere privind legalitatea eliberării acordului/autorizaţiei de funcţionare pentru Clubul Colectiv, remis de Primăria Sectorului 4:

1. Dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice prevăd că „În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare […] solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația tip pe proprie răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că: […] persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația tip”.

2. Din textul legal de mai sus rezultă că declarația tip pe proprie răspundere a agentului economic are în vedere condițiile de funcționare în domeniile sanitar, sanitar veterinar, protecției mediului și protecției muncii.

3. Conform Hotărârii nr. 55/28.08.2008 emisă de Consiliul Local al Sectorului 4, privind aprobarea procedurii obținerii acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților economice în zonele publice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 22/29.02.2012, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, rezultă care sunt condițiile și documentele necesare pentru ca un agent economic să obțină acordul de funcționare.

4. Conform Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 22/29.02.2012, , rezultă așadar, că eliberarea acordului de funcționare nu era condiționată de existența acestei autorizații.

5. Hotărârea nr. 42/05.07.2007 emisă de Consiliul Local al Sectorului 4 București, modificată prin Hotărârea nr. 20/29.02.2012, stabilește care sunt documentele în baza cărora este eliberată autorizația de funcționare. Astfel, Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 20/29.02.2012 nu prevede obligativitatea autorizației de prevenire și stingere a incendiilor pentru emiterea autorizației de funcționare.

6. Mai mult, Autorizația de funcționare nr. 369/14.01.2015 prevede la rubrica mențiuni că „Prezenta autorizație este valabilă cu respectarea condițiilor de funcționare prevăzute de lege […]”.

7. Or, conform celor de la pct. 5 și 6 rezultă că eliberarea autorizației de funcționare nu era condiționată de emiterea prealabilă a autorizației de prevenire și stingere a incendiilor.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button