SMART CITY

Primăria Capitalei dă 200.000 lei pentru un program împotriva abandonului şcolar

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Joyo în vederea implementării proiectului „Şcoala e de partea ta!” a fost votat în şedinţa de luni a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Scopul acestei campanii este acela de a-i ajuta pe copii, dar şi pe părinţi să înţeleagă cât de importantă este şcoala, dar, mai ales, acela de a-i ajuta pe copiii defavorizaţi să fie acceptaţi în societate, în colectivitate.

Reprezentanţii proiectulului îşi propun să reducă, totodată, discriminarea, sărăcia în randul copiilor şi să promoveze integrarea romilor. Potrivit proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Primăriei Capitalei, programul se împarte în câteva capitole după cum urmează:

Recomandarile noastre

– organizarea activităţilor de implementare implementarea proiectului în unităţile de învăţământ

– aplicarea de chestionare de evaluare a workshop-ului

– desfăşurarea întâlnirilor de lucru cu profesorii/consilierii şcolari

– realizarea de activităţi extraşcolare cu copiii în risc de abandon şcolar aparţinând grupurilor dezavantajate- „Extraordinar”

– realizarea de tabere socio-educative „Implicat, deci educat!”

– realizarea unei reţele de profesionişti care să participe la grupul de lucru pe tema „Abandonul şcolar-o problemă abordată integrat!”

– promovarea proiectului.

Grupul ţintă al proiectului sunt 1.000 de elevi din şcoli generale din Bucureşti, în care se înregistrează risc de abandon şcolar, 200 de elevi cu probleme sociale care vor beneficia de tabere socio-educative, 25 de copii şi tineri din proiectul de reintegrare şcolară „Şcoala este Super! (2)” al Fundaţiei Joyo, 50 de profesori şi consilieri şcolari din şcolile generale din municipiul Bucureşti şi alţi 30 de copii aflaţi în risc de abandon şcolar care vor beneficia de activităţi şcolare.

Proiectul social a luat naştere ca urmare a faptului că, în perioada 2000 – 2007, numărul copiilor care au renunţat la şcoală s-a triplat, iar acum, în perioada de criză financiară, numărul este într-o creştere continuă. În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea se întind pe 18 luni şi sunt evaluate la 238.500 de lei.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button