Primăria Capitalei angajează în cadrul Direcției de Mediu. Ce trebuie să conțină dosarul (cu șină, evident) pentru concurs

17 feb. 2022
535 Afișari
Primăria Capitalei angajează în cadrul Direcției de Mediu. Ce trebuie să conțină dosarul (cu șină, evident) pentru concurs
Primăria Capitalei angajează în cadrul Direcției de Mediu. Ce trebuie să conțină dosarul (cu șină, evident) pentru concurs. Sursă foto: Facebook

Primăria Municipiului București transmite că organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi vacante în cadrul Direcției de Mediu. Posturile sunt de execuție, în funcție publică. Municipalitatea transmite ce trebuie să conțină dosarul de concurs.

Primăria Capitalei angajează în cadrul Direcției de Mediu

Așa cum scrie în anunțul de angajare, la concurs se pot înscrie persoane care au studii de specialitate în următoarele domenii: agronomie, horticultură, peisagistică, chimie, inginerie chimică, fizică, ştiinţa mediului şi drept.

Cele 8 posturile vacante din cadrul Direcției de Mediu sunt:

Serviciul Monitorizarea Calității Mediului

 • Expert, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi

Serviciul Avize și Acorduri

 • Expert, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi
 • Expert, clasa I, grad profesional principal – 1 post
 • Expert, clasa I, grad profesional asistent – 1 post

Serviciul Monitorizare Spații Verzi

 • Expert, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi

Ce trebuie să conțină dosarul (cu șină, evident) pentru concurs

Dosarele pentru înscrierea la concurs se pot depune până marți, la data de 8 martie 2022, la sediul Primăriei Municipiului București aflat pe Bulevardul Regina Elisabeta, numărul 47, Direcţia Managementul Resurselor Umane, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-15:00.

PMB spune ce trebuie să conțină dosarul de concurs (din plic sau cu șină), în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Alte informații referitoare la condițiile de participare, bibliografia de concurs sau atribuţiile stabilite în fişa postului se regăsesc pe site-ul PMB, AICI.

Primăria Capitalei angajează în cadrul Direcției de Mediu. De asemenea, se pot obține detalii suplimentare și la numărul de telefon 021.305.55.00, interior 2070, 2071, 2072.

Cookies