Primăria București vrea să renunțe la o taxă specială din Capitală. Scutiri de impozite pentru mulți bucureșteni

07 dec. 2020
313 afișări
Primăria București vrea să renunțe la o taxă specială din Capitală. Scutiri de impozite pentru mulți bucureșteni

Un proiect important se dezbate marți în ședința CGMB. O taxă specială pentru București urmează să fie anulată pentru anul 2021. Mulți bucureșteni se vor bucura de noile prevederi.

Pentru anul 2021 nu se instituie taxă specială pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei.

„Pentru anul 2021 nu se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti”, prevede proiectul.

În raportul de specialitate se reaminteşte că, potrivit art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru funcţionarea şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Reduceri și scutiri de taxe

În baza altui proiect de hotărâre, consiliile primăriilor de sector vor putea acorda reduceri şi scutiri de taxe sau impozite pentru clădirile în care îşi desfăşoară activitatea agenţi economici afectaţi de pandemie.

Conform proiectului, se împuternicesc consiliile locale ale sectoarelor cu privire la posibilitatea acordării unor reduceri şi scutiri prevăzute la art. 15 din OUG nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Mai exact, este vorba despre:

* reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau starea de alertă, ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

* scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă ca urmare a efectelor pandemiei, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Cookies