ARHIVA B365

Preşedinţia repară sistemul de apă şi inelul de incendiu de la Cotroceni cu 1,5 milioane de lei

Potrivit cererii de oferte, din suma totală estimativă de 1.482.540 lei, fără TVA, cheltuielile pentru investiţia de bază sunt estimate la 1.199.160 lei, fără TVA, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică se ridică la 97620 lei, fără TVA, în timp ce cheltuielile pentru amenajare teren vor fi de 10.000 lei, fără TVA. În suma totală comisioanele, cotele şi taxele sunt estimate la 22.200 lei, fără TVA, organizarea de şantier 30.230 lei, fără TVA, iar cheltuielile diverse şi neprevăzute sunt estimate la 123.330 lei, fără TVA, scrie Mediafax.

Ofertanţii vor constitui o garanţie pentru participare în valoare de 20.000 lei. Potrivit SEAP, ofertanţii vor face dovada executării, în ultimii 5 ani, a unor lucrări de natură şi complexitate similară/comparabilă cu cele care fac obiectul acestei proceduri, conforme cu normele profesionale în domeniu, în valoare de minimum 1.000.000,00 lei, exclusiv TVA, la nivelul a cel puţin 1 contract, maximum 2 contracte, iar media cifrei de afaceri globală în ultimii 3 ani trebuie să fie de cel puţin 2,5 milioane lei.

Echipa de proiectare trebuie să fie formată din cel puţin un şef de proiect, care să fie arhitect cu drept de semnatură, membru OAR, în timp ce echipa de execuţie trebuie să fie formată din cel puţin un manager de proiect, un şef de şantier – cu specialitatea instalaţii, cu studii superioare, un responsabil cu controlul calităţii şi un responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier. Conform anunţului Administraţiei Prezidenţiale, funcţiile nu se pot cumula, datorită complexităţii activităţilor descrise în caietul de sarcini. Pentru asigurarea unui standard corespunzator în realizarea lucrărilor, operatorul economic trebuie să dispună de un număr suficient de personal de execuţie care să poata fi distribuit în 2-3 sau chiar un număr mai mare de echipe de lucru pentru diverse obiecte din proiect.

Preşedinţia a lansat în luna martie o cerere de ofertă pe sistemul public de licitaţii pentru un sistem de irigaţii a vegetaţiei în valoare de aproape 2,4 milioane de lei, la care se adaugă TVA. Administraţia Prezidenţială a precizat ulterior că achiziţionarea un sistem de irigaţii pentru grădina Palatului Cotroceni este necesară întrucât cel existent, proiectat în 1979, generează costuri mari pentru energia electrică.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button