ARHIVA B365

Președintele Iohannis a cerut reexaminarea unei legi care vizează sistemul de pensii private

Propunerea discutată de Iohannis se referă la modificarea Legii privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii privind pensiile facultative. Iniţiativa legislativă se referă la modificarea dispoziţiilor referitoare la contractul de societate aplicabil în materie, informeaza mediafax.ro.

Prin derogare de la prevederile Codului civil, se instituie posibilitatea adoptării hotărârilor privind modificarea contractului de societate cu acordul majorităţii participanţilor, dacă prin contract nu se stabileşte altfel. Totodată, se prevede că Autoritatea de Supraveghere Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate, potrivit iniţiativei legislative.

Klaus Iohannis transmite că această modificare „este de natură să genereze incertitudine juridică şi lipsă de previzibilitate în aplicarea normei juridice”.

„Apreciem că se poate realiza modificarea contractului de societate şi printr-o altă procedură decât cea a acordului din partea majorităţii părţilor în contractul de societate, dacă există o clauză contractuală ce derogă de la norma instituită, ea însăşi derogatorie de la dreptul comun, ceea ce poate însemna că modificarea contractului de societate ar putea fi realizată şi cu acordul a mai puţin de majoritate din participanţi. Aşadar, chiar dacă în aparenţă modificarea propusă ar putea fi justificată de raţiuni de ordin practic, în realitate această soluţie legislativă ar putea afecta interesele participanţilor la contractul de societate şi ar putea conduce la abuzuri în aplicare”, se arată în solicitarea de reexaminare.

Mai mult, iniţiativa legislativă propune ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să poată emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate, preşedintele Iohannis afirmând că sunt necesare clarificări suplimentare în conţinutul normei, întrucât, în forma actuală, „aceasta poate genera imprevizibilitate în aplicare”.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button