ARHIVA B365

Preşedintele CJ Timiş şi secretarul judeţului, trimişi în judecată de DNA

HRENOSCHI RĂZVAN, PEPA DANIELA OCTAVIA, CIONVICĂ DAN SABIN, BORZA PETRU, MIHUŢ MIRCEA MARIAN, funcționari publici, la momentul săvârşirii faptei, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial în formă continuată,

CHIVORCHIAN HAIC GHEORGHE, NEGREI ION și ROŞCA LIVIU IOAN, persoane cu funcții de conducere în cadrul S.C. FC POLITEHNICA TIMIŞOARA S.A., la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008-2011, inculpaţii Ostaficiuc Constantin şi Nădăştean Ioan-Petrişor, profitând de funcţiile pe care le ocupau (preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi respectiv secretar al judeţului Timiş), în mod abuziv şi contrar prevederilor legale în vigoare, au aprobat şi dispus alocarea şi plata, cu sprijinul celorlalţi coinculpaţi, din bugetul judeţului Timiş, a sumei de 9.950.000 lei către S.C. Politehnica Timişoara S.A. (fostă S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A.), în condiţiile în care potrivit reglementărilor în vigoare, finanţarea structurilor sportive de drept privat din bugetele publice este limitată la entităţile fără scop lucrativ, fiind excluse societăţile comerciale al căror scop este obţinerea unui profit, în cazurile în care sursa de finanţare o reprezintă sume de bani ce provin din fonduri publice.
În cuprinsul acelorași prevederi legale este menționat faptul că este permisă doar susţinerea unor activităţi care nu urmăresc realizarea unor beneficii, doar de către beneficiarul sumei de bani. S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A, devenită ulterior S.C. Politehnica Timişoara S.A. nu era inclusă în categoria acestor entităţi, dat fiind forma de organizare a acesteia în societate pe acţiuni.
În concret, s-a reţinut că inculpaţii Constantin Ostaficiuc – preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi Petrişor Ioan Nădăştean – secretar al judeţului, cu ştiinţă, au iniţiat procedurile de obţinere şi apoi au avizat favorabil hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 39/03.04.2008, în baza căreia, la data de 03.04.2008 s-a semnat protocolul de colaborare între Consiliul Judeţean Timiş şi S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A. (societate care ulterior şi-a schimbat denumirea), având ca obiect susţinerea echipei de fotbal S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A., invocând ca şi considerent social, necesitatea realizării proiectului de ridicare a nivelului performanţei sportive şi asigurarea condiţiilor de accedere şi participare la competiţiile de club UEFA.
Aceste documente au fost încheiate în condițiile în care inculpații au cunoscut faptul că nu exista o bază legală, întrucât societatea respectivă nu se încadra în categoria beneficiarilor finanţării, fiind o societate pe acţiuni de drept privat, al cărei scop era obţinerea de profit în interesul unui număr restrâns de persoane, aşadar nu era o societate fără scop lucrativ ce are ca obiect dezvoltarea sportului de masă.
În derularea activităţii infracţionale concepute de inculpaţii Ostaficiuc Constantin şi Nădăştean Ioan Petrişor, aceştia au fost sprijiniţi de inculpaţii Mihuţ Mircea Marian, Cionvică Dan Sabin, Borza Petru şi Pepa Daniela Octavia care şi-au încălcat atribuţiile de serviciu şi au întocmit, avizat şi semnat, cu încălcarea atribuţiilor legale, actele necesare efectuării plăţilor de către Consiliul Judeţean Timiş, fără a avea documentele justificative prevăzute de lege.
Astfel, în perioada 2008-2011, în baza contractului semnat, Consiliul Judeţean Timiş, cu încălcarea prevederilor legale, a acordat S.C. Politehnica Timişoara S.A. (fostă S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A.), din bugetul judeţului, suma de 9.950.000 lei, sumă ce constituie un prejudiciu adus bugetului Consiliului Județean Timiș.
Mai mult, alocarea sumelor de bani era condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor de plată restante şi la termen ale S.C. Politehnica Timişoara S.A. faţă de Consiliul Judeţean Timiş, obligaţii ce s-a constatat că nu au fost îndeplinite, entitatea beneficiară înregistrând datorii semnificative la bugetul judeţean tocmai din categoria celor menţionate în protocol, atât la momentul încheierii protocolului cât şi a actelor adiţionale prin care acesta a fost prelungit ulterior pentru alte perioade bugetare.
Datoriile restante erau cunoscute de factorii de decizie din cadrul C.J. Timiş, atât la data semnării protocolului, cât şi la momentul semnării actelor adiţionale de prelungire a protocolului pentru următoarele perioade bugetare.
Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat faptul că, după aprobarea finanțării, în scopul întocmirii și efectuării înregistrărilor financiar contabile de către angajații Consiliul Județean Timiș a sumelor de bani virate către firma respectivă, inculpații Chivorchian Haic Gheorghe, Negrei Ioan şi Roşca Liviu Ioan, pentru a sprijini activitatea infracțională a angajaților respectivi, au prezentat și depus documente false din care rezulta că sumele de bani acordate au fost utilizate pentru achitarea drepturilor de natură salarială sau asimilată veniturilor către jucătorii de fotbal legitimați la clubul de fotbal respectiv.
În realitate, sumele alocate de la bugetul judeţean Timiş au fost folosite în alte scopuri decât destinaţia stabilită prin protocol, fiind astfel acoperite cheltuieli ale S.C. Politehnica Timişoara S.A. care nu aveau legătură cu activitatea echipei de fotbal, în condiţiile în care, între destinaţiile stabilite prin protocolul de colaborare a sumelor alocate (sume cu destinaţie specială – „exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal) şi utilizarea lor efectivă, conform datelor din Trezoreria Timişoara, nu exista corespondenţă. Astfel, banii au fost direcţionaţi în alte scopuri (plăţi de penalităţi contractuale şi chirii, în relaţia cu acelaşi Consiliu Judeţean, plăţi prin executare silită efectuată de organele fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice, etc.).

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpaților Ostaficiuc Constantin, Nădăştean Ioan-Petrişor, Hrenoschi Răzvan, Mihuţ Mircea Marian, Roşca Liviu Ioan și Cionvică Dan Sabin.
De asemenea, au mai fost aplicate popriri asupra conturilor bancare deschise pe numele inculpaților Nădăştean Ioan Petrişor și Ostaficiuc Constantin.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiş cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button