LA MINE-N CARTIER

Polițiștii locali au amendat șoferii dintr-un sector al Bucureștiului pentru staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi

Polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică au desfășurat, în perioada 26.03.2021 – 20.04.2021, mai multe acțiuni care au avut, ca scop, respectarea prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6.

Astfel, potrivit informațiilor oficiale transmise de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, au fost  depistați și identificați 591 conducători auto care au încălcat normele privind staționarea pe spațiile verzi, fiind aplicate sancțiuni în cuantum total de 134.700 lei.

Art. 1. În sensul  prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)      spaţiu verde – zona verde aparținând domeniului public sau privat al municipiului, reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee), alta decât cele menţionate de H.C.G.M.B. nr. 114/2004, respectiv parcurile şi grădinile publice din municipiul Bucureşti;

b)      scuar – spaţiul verde, din cadrul municipiului cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;

c)      aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a râului Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului;

d)      spaţiul verde se compune din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:

  • scuar;
  • aliniament plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor;
  • teren liber, neproductiv din intravilan.

Art. 2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile definite în art. 1, aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza Sectorului 6.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 250 lei la 500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.

Sursă foto: Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button