ARHIVA B365

PMB: Terenul din Parcul Verdi, scos la vânzare, va trebui să-și păstreze destinația de spațiu verde

În legătură cu solicitările locuitorilor din zona parcului Verdi, care doresc ca PMB sau Primăria sectorului 2 să se implice pentru salvarea acestui spațiu verde, facem precizarea că o astfel de solicitare nu are sens, atâta timp cât Parcul Verdi este încadrat, în Planul Urbanistic General, ca zonă verde. Conform prevederilor legale, schimbarea destinației spațiilor verzi este interzisă, ceea ce înseamnă că nu se poate construi. În eventualitatea în care actualul proprietar ar vinde suprafață, noul proprietar ar fi obligat să păstreze destinația de spațiu verde, în conformitate cu prevederile legale„, precizează PMB într-un comunicat.

Conform evidențelor deținute de Municipalitate, imobilul identificat cu numărul cadastral 228761 reprezintă proprietate particulară pentru care s-a emis Dispoziția Primarului General nr.1464 din 21 septembrie 1999 pentru punerea în aplicare a sentinței civile definitive și executorie nr.10290 din 3 august 1999, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București.

În perioada 2013-2015, proprietarii terenurilor din zona parcul Verdi s-au adresat instanței de judecată, solicitând trecerea din spațiu verde în zona construibilă. Pe fond, acțiunea a fost respinsă.

În ceea ce privește salubrizarea zonei, PMB va face demersurile necesare și va sesiza autoritățile competente, Direcția de Inspecție și Control din cadrul PMB și Direcția de Inspecție și Control din cadrul Primăriei sectorului 2 pentru a solicita proprietarilor salubrizarea și menținerea zonei ca spațiu verde„, se mai arată în comunicatul PMB.

În prezent, parcul Verdi, aflat în proprietatea Municipiului București și administrarea Consiliului Local Sector 2, prin ADP Sector 2, are o suprafață de 6.246 mp, conform extrasului de carte funciară nr.233094 și datelor comunicate de ADP Sector 2. Potrivit cărții funciare, din suprafața totală de 6246 mp, 5.322 mp o reprezintă spațiile verzi, 607 mp — aleile, iar 317 mp — o parcare.

PMB a menționat că în anul 1940, suprafața aferenta parcului Verdi figura înscrisă cu proces-verbal de carte funciară ca proprietate a Municipiului București.

În anul 1950, au fost întocmite acte de schimb între Ministerul Agriculturii și Silviculturii al Republicii Populare România și persoane fizice ce au fost împroprietărite cu secțiuni din această suprafață.

În anul 1986, conform evidențelor cadastrale informatizate ale Municipiului București, suprafața parcului figura ca proprietate de stat cu posesor ADP Sector 2.

După anul 1990, în baza actelor deținute, diverse persoane fizice au revendicat mai multe suprafețe din parc. Acestea au fost restituite prin punerea în aplicare a sentințelor pronunțate în anii 1998 — 1999, în baza legilor proprietății.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button